Kurs - Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete

Reglerna i lex Sarah finner vi i Socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, (LSS). Reglerna gäller nu hela socialtjänsten och rapporteringsområdet har utvidgats. Nu ska även missförhållanden som inte är allvarliga samt påtagliga risker rapporteras.

Under lång tid har ett stort antal missförhållanden rapporterats i såväl privat som kommunal verksamhet. Under en halvdag reder vi ut vilka skyldigheter lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för större kvalitet och säkerhet i verksamheten. 

Kursen riktar sig till alla som är intresserade och berörda av lex Sarah och kvalitetsfrågor inom SoL eller LSS, men framförallt till dig som är verksam inom socialtjänsten eller LSS och till dig som är utförare inom både kommunal och privat sektor.

Under en halvdag reder vi ute vilka skyldigheter lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för större kvalitet och säkerhet i verksamheten.

 • När har en försummelse eller underlåtenhet inneburit "ett hot mot eller medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa"?
 • Vad är en ”påtaglig risk för missförhållande”?
 • Hur ska risker och missförhållanden identifieras och avhjälpas?
 • Hur ska man med ett systematiskt kvalitetsarbete undvika att hamna i situationer som måste anmälas?
 • Vilken roll spelar Inspektionen för vård och omsorg som tillsynsmyndighet i sammanhanget?

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Bra med kunnig jurist som kan lotsa oss genom snårskogarna"
"Tydligt, bra med exempel. Bra föreläsare"
"Intressant och matnyttigt, ett kompetenslyft för mig"

Föreläsare

Emma Fall

Rådgivare, jurist

Programpunkter för utbildningen

 • Lex Sarah - bakgrund och innehåll.
 • Vad ska anmälas - missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden, hur definieras  detta?
 • Vem kan anmäla?
 • Rutiner för anmälningar, vad ska de innehålla?
 • Tillsynen sköts av Inspektionen för vård och omsorg, vilken vägledning ges beträffande risker och missförhållanden?
 • Systematiskt kvalitetsarbete, hur ska det gå till? 

KONTAKT

Har du frågor om kursen Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000