Martin Lager

Rådgivare, jurist

Martin Lager är jurist med huvudsaklig inriktning på social- och familjerätt, offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt. Martin är van processförare i LVU - mål och har tidigare arbetat som advokat och förvaltningsjurist på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad. Hos JP Infonet arbetar Martin med juridisk rådgivning och utbildning. 

Erfarenhet

2022 -             JP Infonet AB.

2019 – 2022  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad, förvaltningsjurist.

2016 – 2019  Biträdande jurist/advokat vid advokatbyrå i Malmö.

2014 - 2016   Tingsrätten i Malmö, tingsnotarie.

2014 -             Jur. kand. Örebro Universitet.

Kontakt

E- post: radgivning@jpinfonet.se

Telefon: 08 - 462 65 60

Martin jobbar med följande tjänster