Kurs - Utbildning för administratörer inom socialtjänsten - en juridisk grundkurs

Utbildning_for_administratorer_inom_socialtjansten_16x9.jpgSom assistent, receptionist – eller i annan administrativ roll inom socialtjänsten, arbetar man lite som ”spindeln i nätet” och kommer i kontakt med en mängd olika områden inom bl a socialrätt, förvaltningsrätt, kommunalrätt och dataskyddslagstiftning.

Som inblandad i flera olika delar av socialtjänstens verksamhet ställs det krav på administratören att arbeta på ett lagenligt och rättssäkert sätt. Vilka uppgifter får man lämna ut och när föreligger sekretess/tystnadsplikt? Vad ska diarieföras och vad ska finnas i personakt? Hur ska man arbeta med och i det digitala? Hur fungerar det kommunala beslutsfattandet och vilka beslut ska tas var?

Under kursen Utbildning för administratörer inom socialtjänsten -​ en juridisk grundkurs, görs en genomgång av de regelverk och de nya lagändringar som är viktiga och aktuella i administratörens vardag; allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess och GDPR. Vi fördjupar oss i den juridik som reglerar det praktiska arbetet och går igenom bl.a. vad som avses med allmän handling samt hur sekretessreglerade uppgifter måste hanteras, även mot bakgrund av digital behandling.

Kursen Utbildning för administratörer inom socialtjänsten  -​ en juridisk grundkurs, riktar sig till assistenter, receptionister och andra med motsvarande administrativa arbetsuppgifter inom socialtjänsten.

Det här är en av våra kurser inom socialrätt.

Kursledare

Emma Fall

Rådgivare, jurist

Emma är juridisk rådgivare på JP Infonet och har även mångårig erfarenhet från socialtjänst i form av arbete som handläggare och chef. Hon är huvudsakligen inriktad på social- och familjerätt, offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt och leder bland annat kurser inom socialrätt

Anna Giertz

Rådgivare, jurist

Anna har arbetat i domstol och på Migrationsverket, och har stor erfarenhet av processföring i förvaltningsdomstol.
Hon har även arbetat på Socialstyrelsens rättsavdelning under flera år, bl.a. med frågor om placerade barn och äldreomsorg.
Idag arbetar hon som rådgivare på JP Infonet.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

 • Viktiga lagar och regler som styr socialnämndens arbete.
 • Vad är myndighetsutövning?
 • Handläggningsregler (t.ex. dokumentations-​ och kommunikationsskyldigheten).
 • Krav på beslutets utformning.
 • Skyldighet/möjlighet att ändra ett fattat beslut.
 • Hantering av överklaganden (t ex rättidsprövning).
 • Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar.
 • Diarieföring och undantag från registreringsskyldigheten.
 • Att hantera en begäran om att få ta del av en allmän handling.
 • Arkivering och gallring.
 • Sekretess inom och mellan myndigheter.
 • Socialnämndens uppgiftsskyldighet.
 • Sekretessbrytande bestämmelser.
 • Sekretess gentemot vårdnadshavare resp. förälder. 
 • GDPR i socialtjänsten.
 • Aktuella lagändringar och praxis.

KONTAKT

Har du frågor om kursen Utbildning för administratörer inom socialtjänsten - en juridisk grundkurs eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000

STORT TACK till Emma och Anna. De är makalösa föreläsare. De lyckades göra juridiken begriplig och hade ett väl genomtänkt upplägg för dagen. Vi från Dorotea fick med oss väldigt mycket tillbaka till vår verksamhet.

Elisabeth Sandström, Administratör - Dorotea kommun

Bra innehåll och bra föreläsare.

Catharina Eriksson, Ekonomiadministratör - Uppsala kommun

Mycket bra kurs, positivt.

Anita Hirsch, Administratör - Uppsala kommun

"Pålästa föreläsare med mycket erfarenhet. Förklarar alla begrepp tydligt."

Arnela Komarevic, Administratör - Individ och familjeförvaltningen i Landskrona

"Väldigt duktiga föreläsare Emma och Anna! Bra information."

Sejla Arnautovic, Assistent - Individ och familjeförvaltningen i Landskrona

"Bra föreläsare, öppna för diskussioner och skratt. Intressanta historier. Lätt att lyssna på."

Ulrika Beiros, Adminassistent - Huddinge kommun