Kurs

Utbildning för administratörer inom socialtjänsten – en juridisk grundkurs

Utbildning för administratörer inom socialtjänsten – en juridisk grundkurs

Om kursen

Som assistent, receptionist – eller i annan administrativ roll inom socialtjänsten, arbetar man lite som ”spindeln i nätet” och kommer i kontakt med en mängd olika områden inom bland annat socialrätt, förvaltningsrätt, kommunalrätt och dataskyddslagstiftning.

Som inblandad i flera olika delar av socialtjänstens verksamhet ställs det krav på administratören att arbeta på ett lagenligt och rättssäkert sätt. Vilka uppgifter får man lämna ut och när föreligger sekretess/tystnadsplikt? Vad ska diarieföras och vad ska finnas i personakt? Hur ska man arbeta med och i det digitala? Hur fungerar det kommunala beslutsfattandet och vilka beslut ska tas var?

Under kursen görs en genomgång av de regelverk och de nya lagändringar som är viktiga och aktuella i administratörens vardag; allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess och GDPR. Vi fördjupar oss i den juridik som reglerar det praktiska arbetet och går igenom bland annat vad som avses med allmän handling samt hur sekretessreglerade uppgifter måste hanteras, även mot bakgrund av digital behandling.

Kursen Utbildning för administratörer inom socialtjänsten – en juridisk grundkurs riktar sig till assistenter, receptionister och andra med motsvarande administrativa arbetsuppgifter inom socialtjänsten.


Programpunkter

 • Viktiga lagar och regler som styr socialnämndens arbete
 • Vad är myndighetsutövning?
 • Handläggningsregler (till exempel dokumentations-​ och kommunikationsskyldigheten)
 • Krav på beslutets utformning
 • Skyldighet/möjlighet att ändra ett fattat beslut
 • Hantering av överklaganden (till exempel rättidsprövning)
 • Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar
 • Diarieföring och undantag från registreringsskyldigheten
 • Att hantera en begäran om att få ta del av en allmän handling
 • Arkivering och gallring
 • Sekretess inom och mellan myndigheter
 • Socialnämndens uppgiftsskyldighet
 • Sekretessbrytande bestämmelser
 • Sekretess gentemot vårdnadshavare respektive förälder
 • GDPR i socialtjänsten
 • Aktuella lagändringar och praxis

Omdöme om kursen (4,4/5)

Omdöme om kursen (4,4)

Baseras på 31 kursdeltagare

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle

 • STORT TACK till Emma och Anna. De är makalösa föreläsare. De lyckades göra juridiken begriplig och hade ett väl genomtänkt upplägg för dagen. Vi från Dorotea fick med oss väldigt mycket tillbaka till vår verksamhet. Elisabeth Sandström Administratör Dorotea kommun

 • Bra innehåll och bra föreläsare. Catharina Eriksson Ekonomiadministratör Uppsala kommun

 • Mycket bra kurs, positivt. Anita Hirsch Administratör Uppsala kommun

 • "Pålästa föreläsare med mycket erfarenhet. Förklarar alla begrepp tydligt." Arnela Komarevic Administratör Individ och familjeförvaltningen i Landskrona

 • "Väldigt duktiga föreläsare Emma och Anna! Bra information." Sejla Arnautovic Assistent Individ och familjeförvaltningen i Landskrona

 • "Bra föreläsare, öppna för diskussioner och skratt. Intressanta historier. Lätt att lyssna på." Ulrika Beiros Adminassistent Huddinge kommun

Emma Fall

Kursledare

Emma Fall Rådgivare, jurist

Emma är juridisk rådgivare på JP Infonet och har även mångårig erfarenhet från socialtjänst i form av arbete som handläggare och chef. Hon är huvudsakligen inriktad på social- och familjerätt, offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt och leder bland annat kurser inom socialrätt

Gustaf von Essen

Kursledare

Gustaf von Essen Rådgivare, jurist

Gustaf von Essen är jurist och arbetar med juridisk rådgivning inom skoljuridik och socialjuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat inom domstolsväsendet och även som utredare på avdelningen för regler och behörighet inom Socialstyrelsen.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-14:30 Livesänd stacks 2950 kr exklusive moms.

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Utbildning för administratörer inom socialtjänsten – en juridisk grundkurs

Tillfälle: den 9 november 2021 09:30-14:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Utbildning för administratörer inom socialtjänsten – en juridisk grundkurs

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-14:30 Livesänd stacks 2950 kr exklusive moms.

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Utbildning för administratörer inom socialtjänsten – en juridisk grundkurs

Tillfälle: den 5 april 2022 09:00-14:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Utbildning för administratörer inom socialtjänsten – en juridisk grundkurs

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Socialnet

  Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
 • Rådgivning inom sociala frågor

  Har du svårigheter med frågor om exempelvis ekonomiskt bistånd, LVU eller LSS? Låt våra jurister hjälpa till!
 • JP RättsfallsnetLSS

  Tjänsten bevakar samtliga domar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.