Kurs - Utbildning för administratörer inom socialtjänsten - en juridisk grundkurs

Utbildning_for_administratorer_inom_socialtjansten_16x9.jpgSom assistent, receptionist – eller i annan administrativ roll inom socialtjänsten, arbetar man lite som ”spindeln i nätet” och kommer i kontakt med en mängd olika områden inom bl a socialrätt, förvaltningsrätt, kommunalrätt och dataskyddslagstiftning.

Som inblandad i flera olika delar av socialtjänstens verksamhet ställs det krav på administratören att arbeta på ett lagenligt och rättssäkert sätt. Vilka uppgifter får man lämna ut och när föreligger sekretess/tystnadsplikt? Vad ska diarieföras och vad ska finnas i personakt? Hur ska man arbeta med och i det digitala? Hur fungerar det kommunala beslutsfattandet och vilka beslut ska tas var?

Under kursen Utbildning för administratörer inom socialtjänsten -​ en juridisk grundkurs, görs en genomgång av de regelverk och de nya lagändringar som är viktiga och aktuella i administratörens vardag; allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess och GDPR. Vi fördjupar oss i den juridik som reglerar det praktiska arbetet och går igenom bl.a. vad som avses med allmän handling samt hur sekretessreglerade uppgifter måste hanteras, även mot bakgrund av digital behandling.

Kursen Utbildning för administratörer inom socialtjänsten  -​ en juridisk grundkurs, riktar sig till assistenter, receptionister och andra med motsvarande administrativa arbetsuppgifter inom socialtjänsten.

Det här är en av våra kurser inom sociarätt.

Kursledare

Emma Fall

Rådgivare, jurist

Emma är jurist med huvudsaklig inriktning på social- och familjerätt, offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt. Emma är van processförare och har även mångårig erfarenhet från socialtjänst i form av arbete som handläggare och chef.

Anna Giertz

Rådgivare, jurist

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

 • Viktiga lagar och regler som styr socialnämndens arbete.
 • Vad är myndighetsutövning?
 • Handläggningsregler (t.ex. dokumentations-​ och kommunikationsskyldigheten).
 • Krav på beslutets utformning.
 • Skyldighet/möjlighet att ändra ett fattat beslut.
 • Hantering av överklaganden (t ex rättidsprövning).
 • Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar.
 • Diarieföring och undantag från registreringsskyldigheten.
 • Att hantera en begäran om att få ta del av en allmän handling.
 • Arkivering och gallring.
 • Sekretess inom och mellan myndigheter.
 • Socialnämndens uppgiftsskyldighet.
 • Sekretessbrytande bestämmelser.
 • Sekretess gentemot vårdnadshavare resp. förälder. 
 • GDPR i socialtjänsten.
 • Aktuella lagändringar och praxis.

KONTAKT

Har du frågor om kursen Utbildning för administratörer inom socialtjänsten - en juridisk grundkurs eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000