Kurs – Utbildning för administratörer inom socialtjänsten – en juridisk grundkurs

Utbildning_for_administratorer_inom_socialtjansten_16x9.jpgSom assistent, receptionist – eller i annan administrativ roll inom socialtjänsten, arbetar man lite som ”spindeln i nätet” och kommer i kontakt med en mängd olika områden inom bland annat socialrätt, förvaltningsrätt, kommunalrätt och dataskyddslagstiftning.

Som inblandad i flera olika delar av socialtjänstens verksamhet ställs det krav på administratören att arbeta på ett lagenligt och rättssäkert sätt. Vilka uppgifter får man lämna ut och när föreligger sekretess/tystnadsplikt? Vad ska diarieföras och vad ska finnas i personakt? Hur ska man arbeta med och i det digitala? Hur fungerar det kommunala beslutsfattandet och vilka beslut ska tas var?

Under kursen görs en genomgång av de regelverk och de nya lagändringar som är viktiga och aktuella i administratörens vardag; allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess och GDPR. Vi fördjupar oss i den juridik som reglerar det praktiska arbetet och går igenom bland annat vad som avses med allmän handling samt hur sekretessreglerade uppgifter måste hanteras, även mot bakgrund av digital behandling.

Kursen Utbildning för administratörer inom socialtjänsten – en juridisk grundkurs riktar sig till assistenter, receptionister och andra med motsvarande administrativa arbetsuppgifter inom socialtjänsten.

Kursledare

Emma Fall

Rådgivare, jurist

Emma är juridisk rådgivare på JP Infonet och har även mångårig erfarenhet från socialtjänst i form av arbete som handläggare och chef. Hon är huvudsakligen inriktad på social- och familjerätt, offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt och leder bland annat kurser inom socialrätt

Gustaf von Essen

Rådgivare, jurist

Gustaf von Essen är jurist och arbetar med juridisk rådgivning inom skoljuridik och socialjuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat inom domstolsväsendet och även som utredare på avdelningen för regler och behörighet inom Socialstyrelsen.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

 • Viktiga lagar och regler som styr socialnämndens arbete
 • Vad är myndighetsutövning?
 • Handläggningsregler (till exempel dokumentations-​ och kommunikationsskyldigheten)
 • Krav på beslutets utformning
 • Skyldighet/möjlighet att ändra ett fattat beslut
 • Hantering av överklaganden (till exempel rättidsprövning)
 • Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar
 • Diarieföring och undantag från registreringsskyldigheten
 • Att hantera en begäran om att få ta del av en allmän handling
 • Arkivering och gallring
 • Sekretess inom och mellan myndigheter
 • Socialnämndens uppgiftsskyldighet
 • Sekretessbrytande bestämmelser
 • Sekretess gentemot vårdnadshavare respektive förälder
 • GDPR i socialtjänsten
 • Aktuella lagändringar och praxis
STORT TACK till Emma och Anna. De är makalösa föreläsare. De lyckades göra juridiken begriplig och hade ett väl genomtänkt upplägg för dagen. Vi från Dorotea fick med oss väldigt mycket tillbaka till vår verksamhet.

Elisabeth Sandström, Administratör - Dorotea kommun

Bra innehåll och bra föreläsare.

Catharina Eriksson, Ekonomiadministratör - Uppsala kommun

Mycket bra kurs, positivt.

Anita Hirsch, Administratör - Uppsala kommun

"Pålästa föreläsare med mycket erfarenhet. Förklarar alla begrepp tydligt."

Arnela Komarevic, Administratör - Individ och familjeförvaltningen i Landskrona

"Väldigt duktiga föreläsare Emma och Anna! Bra information."

Sejla Arnautovic, Assistent - Individ och familjeförvaltningen i Landskrona

"Bra föreläsare, öppna för diskussioner och skratt. Intressanta historier. Lätt att lyssna på."

Ulrika Beiros, Adminassistent - Huddinge kommun