Kurs

Säkerhetsskyddslagen – så påverkar den din organisation

Säkerhetsskyddslagen – så påverkar den din organisation

Om kursen

Säkerhetsskyddslagens tillämpningsområde har utökats i olika omgångar och avseenden till följd av den tekniska utvecklingen och förändrade hotbilder i vår omvärld. Allt fler aktörer bedriver verksamhet som kan falla under lagen vilket leder till att vi behöver ta reda på vilka som numera faktiskt omfattas av lagen samt vad vi behöver göra för att uppfylla de krav som ställs.

Förutom en genomgång av vilka som omfattas av lagen innehåller den här säkerhetsskyddsutbildningen även en genomgång av de säkerhetskrav som ställs tillsammans med en granskning av de åtgärder som krävs för att säkerställa att den anlitade personalen är lämplig. Kursen tar även upp de förutsättningar och krav som ställs vid upphandling inom verksamheter som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen.

För vem passar kursen?

Vår utbildning om säkerhetsskydd vänder sig till dig som arbetar inom en organisation som bedriver verksamhet som på olika sätt kan vara av betydelse för Sveriges nationella säkerhet. Tidigare har det typiskt sett varit fråga om sådan verksamhet som angår Sveriges militära försvar eller förhållandet till främmande makt och som tidigare avsett ”rikets säkerhet”. Numera är inte endast sådan verksamhet intressant, utan även andra verksamheter kan vara av betydelse för vår nationella säkerhet.

Lämpliga förkunskaper är att du har någon form av utbildning, erfarenhet och/eller ansvar inom juridik, säkerhet, informationssäkerhet eller IT.

Programpunkter

 • Inledning
 • En introduktion till säkerhetsskyddslagen
 • Säkerhetsskyddsanalysen och utredning av skyddsbehovet
 • Säkerhetsskyddslagens krav på säkerhet och säkerhetsåtgärder
 • Säkerhetsskyddsklassificering och säkerhetsklassning
 • Säkerhetsprövning och kontroll av personal
 • Upphandling inom säkerhetsskyddad verksamhet
 • Avslutning (kursdagen sammanfattas och avslutas)

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kursen får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP ITnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Conny Larsson

Kursledare

Conny Larsson Advokat, Advokatfirman Singularity Law AB

Conny Larsson är advokat vid Advokatfirman Singularity Law AB och juris magister i IT-rätt. Han har cirka 25 års yrkeserfarenhet av IT-rättsliga frågor, där han bland annat varit verksjurist vid Televerket Radio.

Helene Bergquist

Kursledare

Helene Bergquist Säkerhetsskyddsjurist, LawSec
Henrik Thernlund

Kursledare

Henrik Thernlund Senior Säkerhetsskyddsexpert, GovSec Sweden AB
Marie Sjöberg

Kursledare

Marie Sjöberg Senior Jurist, Knowit
Per-Ola Bergqvist

Kursledare

Per-Ola Bergqvist Advokat, Advokatfirman Vinge

Advokat Per-Ola Bergqvist biträder såväl upphandlande enheter/myndigheter som konsulter och leverantörer under hela upphandlingsprocessen. Han håller utbildning inom offentlig upphandling och skriver för JP Upphandlingsnet.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-16:00 Livesänd Antal platser stacks 6490 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Säkerhetsskyddslagen – så påverkar den din organisation

Tillfälle: den 13 mars 2024 09:30-16:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Säkerhetsskyddslagen – så påverkar den din organisation

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-16:00 Stockholm Antal platser stacks 6990 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Säkerhetsskyddslagen – så påverkar den din organisation

Tillfälle: den 13 mars 2024 09:30-16:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Säkerhetsskyddslagen – så påverkar den din organisation

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP ITnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
 • JP Registerförteckning

  Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
 • Rådgivning inom dataskydd

  Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Hur vet man när man ska genomföra en konsekvensbedömning och när det är aktuellt att göra en informationsklassning? Här redogör vi för vad som gäller.

14 nov 2023

I denna analys går vår expert Didrik Värmon igenom frågan i ljuset av ett rättsligt ställningstagande från Finansinspektionen (FI 2023:1).

13 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

13 nov 2023