Kurs

Offentlighet och sekretess - med fokus på informationssäkerhet

Offentlighet och sekretess - med fokus på informationssäkerhet

Om kursen

Informationssäkerhet handlar om att rätt information ska finnas tillgänglig för rätt personer, och i rätt tid. Informationen ska inte kunna hamna i orätta händer och därmed riskera att missbrukas. Rätt kunskap är avgörande för att säkerställa att lagstiftningens krav på konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för information är uppfyllda.

Under denna kurs får du en inblick i de sekretessbestämmelser som omfattas av säkerhetsskyddslagen, särskilt bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Du får verktyg som hjälper dig att navigera i gränsdragningen mellan de olika regelverken, såsom OSL, lagen om företagshemligheter, brottsbalken, skyddslagen och säkerhetsskyddslagen tillsammans med tillhörande förordningar och föreskrifter. Därtill lär du dig att bedöma om din verksamhet omfattas av säkerhetsskyddslagen.

Kommunal och regional verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen är särskilt sådan som handlar om rättsväsendet, el och kraftförsörjning, vattenförsörjning och transport. För dessa verksamheter gäller särskilda krav som måste beaktas, därtill har de en skyldighet att utreda om de faktiskt bedriver säkerhetskänslig verksamhet eller hanterar säkerhetsskyddsklassade uppgifter och därmed behöver skydda sin verksamhet enligt lag.

För vem passar kursen?

Denna kurs riktar sig till dig som arbetar med samhällsviktig information i kommunal, regional, statlig eller annan offentlig verksamhet som ansvarar för verksamhetsområden enligt lag.

Programpunkter

 • I vilka verksamheter förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter?
 • Hur förhåller sig säkerhetsskyddsreglerna till annan för offentlig sektor gällande regler om informationssäkerhet, exempelvis NIS och NIS2
 • Vilka sekretessregler träffar de säkerhetskyddsklassificerade uppgifterna?
 • Begreppsbeskrivning (vad är säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter)
 • Vilka säkerhetsåtgärder behöver vidtas mot bakgrund av uppgifternas art och verksamheten?
 • Hur genomförs en säkerhetsprövning i praktiken för din verksamhet?
 • Gränsdragningen mellan olika säkerhetsklasser för anlitad personal
 • När behöver du upprätta ett SUA-avtal?
 • I vilka situationer kan verksamheten drabbas av sanktioner vid åsidosättande av säkerhetsskyddslagen och kan dessa träffa enskilda personer i verksamheten? (Kan ledningen bli personligt ansvarig?)

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Conny Larsson

Kursledare

Conny Larsson Advokat, Advokatfirman Singularity Law AB
Gustaf von Essen

Kursledare

Gustaf von Essen Rådgivare, jurist

Gustaf von Essen är jurist och arbetar med juridisk rådgivning inom skoljuridik och socialjuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat inom domstolsväsendet och även som utredare på avdelningen för regler och behörighet inom Socialstyrelsen.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-16:30 Livesänd Antal platser stacks 5450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Offentlighet och sekretess - med fokus på informationssäkerhet

Tillfälle: den 17 november 2023 09:00-16:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Offentlighet och sekretess - med fokus på informationssäkerhet

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-16:30 Stockholm Antal platser stacks 5950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Offentlighet och sekretess - med fokus på informationssäkerhet

Tillfälle: den 17 november 2023 09:00-16:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Offentlighet och sekretess - med fokus på informationssäkerhet

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet.

12 sep 2023

Det finns ingen skyldighet för myndigheter att lämna ut en begärd allmän handling digitalt. Det kommer kammarrätten fram till i en ny dom.

12 sep 2023

Vår expert Emma Rönström sammanfattar och analyserar ett beslut från JO.

8 sep 2023