Kurs – Molntjänster i ett juridiskt perspektiv – offentlig sektor

Molntjanster_i_ett_juridiskt_perspektiv_offentlig_sektor.jpg

I takt med att molntjänster används i en större utsträckning hos svenska myndigheter, aktualiseras en del juridiska frågor när myndigheter överväger att förlägga hela eller delar av sin informationshantering i publika, globala molntjänster – istället för på den lokala servern.

Hantering av myndigheters information regleras av en rad olika lagstiftningar såsom offentlighets- och sekretesslagenGDPR, arkivlagen och säkerhetsskyddslagen. Att lagra information hos en molntjänstleverantör kan innebära att man efterger en viss kontroll till molntjänstleverantören. Information kan komma att lagras på servrar som är placerade utanför EU och EES geografiska gränser eller kan även komma att hanteras av företag som omfattas av annan lagstiftning än den svenska myndigheten som nyttjar molntjänsten.

Kursen behandlar molntjänster i ett juridiskt perspektiv med särskild inriktning på myndigheternas perspektiv. Kopplingar görs till kringliggande lagstiftning och annan reglering samt ger dig tips för rätt hantering av dessa ofta komplicerade frågor.

Kursledare

Laura Gashi

Rådgivare, jurist

Laura arbetar med rådgivning inom dataskydd samt håller kurser i  IT-rätt hos JP Infonet.

Emma Svärd

Rådgivare, jurist

Emma är jurist och håller kurser inom IT-rätt och dataskydd. Hon arbetar även med rådgivning inom dataskydd på JP Infonet. 

Programpunkter

 • Terminologi och definitioner
 • Vad är molntjänster
 • Molntjänster och personlig integritet
 • Överblick av integritetsskyddsregleringen
 • Personuppgifter och myndigheters ansvar
 • Vilka juridiska och tekniska krav finns för molntjänster – med särskild fokus på säkerhetsnivåer
 • Vilka risker kan aktualiseras vid användandet av molntjänster
 • Överlämnande av personuppgifter
 • Nyheter inom integritetskyddslagstiftningen och dess inverkan på molntjänster
 • Tips för att hantera och bedöma juridiska utmaningar i molntjänstavtal
 • Case
 • Sammanfattning