Kurs – Molntjänster i ett juridiskt perspektiv – offentlig sektor

Molntjanster_i_ett_juridiskt_perspektiv_offentlig_sektor.jpg

I takt med att molntjänster används i en större utsträckning hos svenska myndigheter, aktualiseras en del juridiska frågor när myndigheter överväger att förlägga hela eller delar av sin informationshantering i publika, globala molntjänster – istället för på den lokala servern.

Hantering av myndigheters information regleras av en rad olika lagstiftningar såsom offentlighets- och sekretesslagen (OSL),  GDPR, arkivlagen och säkerhetsskyddslagen. Att lagra information hos en molntjänstleverantör kan innebära att man efterger en viss kontroll till molntjänstleverantören. Information kan komma att lagras på servrar som är placerade utanför EU och EES geografiska gränser eller kan även komma att hanteras av företag som omfattas av annan lagstiftning än den svenska myndigheten som nyttjar molntjänsten.

Kursen behandlar molntjänster i ett juridiskt perspektiv med särskild inriktning på myndigheternas perspektiv. Kopplingar görs till kringliggande lagstiftning och annan reglering samt ger dig tips för rätt hantering av dessa ofta komplicerade frågor.

Programpunkter

 • Terminologi och definitioner
 • Vad är molntjänster
 • Molntjänster och personlig integritet
 • Överblick av integritetsskyddsregleringen
 • Personuppgifter och myndigheters ansvar
 • Vilka juridiska och tekniska krav finns för molntjänster - med särskild fokus på säkerhetsnivåer
 • Vilka risker kan aktualiseras vid användandet av molntjänster
 • Överlämnande av personuppgifter
 • Nyheter inom integritetskyddslagstiftningen och dess inverkan på molntjänster
 • Tips för att hantera och bedöma juridiska utmaningar i molntjänstavtal
 • Case
 • Sammanfattning

Det här är en av våra kurser inom Dataskydd.

Kursledare

Laura Gashi

Rådgivare, jurist

Laura Gashi arbetar med juridisk rådgivning inom Privacy Law hos JP Infonet.

Emma Svärd

Rådgivare, jurist

Emma Svärd är juridisk rådgivare och föreläsare inom dataskydd på JP Infonet. 

Kontakt

Har du frågor om kursen Molntjänster i ett juridiskt perspektiv - offentlig sektor eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom IT-rätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000