Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

IVO ska följa upp att brister i LSS-boenden åtgärdas

IVO får i uppdrag av regeringen att redovisa hur de följer upp att brister på LSS-boenden åtgärdas.

18 jan 2021

Äldreomsorgslag ska utredas

Regeringen tillsätter en särskild utredare med uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag.

18 jan 2021

Kan man neka personer allmänna handlingar på grund av covid-19?

JP Infonets expert Gastón Fernández Palma analyserar - vi har sammanfattat huvuddragen här.

9 dec 2020

Kommun straffas för olaglig kamerabevakning

Gnosjö kommun ska betala 200 000 kronor i sanktionsavgift.

27 nov 2020

Lever Sverige verkligen upp till barnkonventionens krav när ett barn utsatts för våld av en förälder?

Här reflekterar Anna Kaldal kring frågan om en förälder som utsatt sitt barn för våld – utifrån barnets bästa – bör ges behandling istället för straff.

25 nov 2020

Vi välkomnar Natalie Glotz som medarbetare

Natalie har en lång erfarenhet inom juridiken – i en intervju berättar hon vad hon mest ser fram emot i sin nya roll.

24 nov 2020

Skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd

Skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd får användas hela 2021.

20 nov 2020

Hembesök under förhandsbedömning, drogtester inför umgänge samt beslut om uppföljning

Vi reder ut svaren på några av frågorna vi fick under webbinariet om Lilla hjärtat den 17 november.

20 nov 2020

Heltidsstudier är inte alltid studier på heltid i arbetslöshetsförsäkringen

Martina Axmin analyserar HFD:s mål i frågan om studietid före arbetslöshetens inträde uppfyller kravet för arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen.

19 nov 2020

Allvarliga brister i hanteringen av ärendet kring Lilla Hjärtat

Norrköpings kommun gjorde många allvarliga fel i ärendet som rör den treåriga flickan ”Lilla Hjärtat”.

20 okt 2020

Äldre som fått hemtjänst under pandemin minskade 45 procent

Under coronapandemin har betydligt färre äldre fått en hemtjänstinsats utförd för första gången.

20 okt 2020

Besöksförbudet på äldreboenden upphör

Från den 1 oktober gäller inte längre besöksförbud på äldreboenden.

22 sep 2020

EU-samarbete i internationella familjemål

Förslag till kompletterande svenska bestämmelser och lagändringar har nu tagits fram.

26 aug 2020

HFD prövar inte dom om rätt till hemtjänst för sommargäster

Kammarrättens dom om att man inte har rätt att avslå en ansökan om hemtjänst vid vistelse i en semesterbostad kvarstår.

26 aug 2020

Hur kan säkra besök på äldreboenden gå till?

De allmänna råden om undantag från besöksförbudet på äldreboenden har uppdaterats.

25 aug 2020

Lagändringar för tvångsåtgärder inom psykiatrisk tvångsvård för barn

Reglerna för tvångsåtgärder för patienter under 18 år ska ändras för att minska användningen av just tvångsåtgärder.

16 jun 2020

Granskning av skyddsutrustning

Arbetsmiljöverket ska inspektera nära 300 arbetsplatser inom vård och äldreomsorg.

10 jun 2020

Helhetsperspektiv saknas i insatser för socioekonomiskt utsatta områden

Riksrevisionen har granskat ett stort antal riktade statsbidrag till socioekonomiskt utsatta områden.

8 jun 2020

Ja till ökat skydd för hedersrelaterad brottslighet

Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag om att skärpa straffen för hedersrelaterad brottslighet.

8 jun 2020

3 , 4 , 5 , 6 , 7 (denna sida) , 8 , 9 , 10 , 11 ,