Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Lagen om bostadsanpassningsbidrag ska utvärderas

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utvärdera lagen om bostadsanpassningsbidrag.

6 sep 2021

”Samhället måste investera i det förebyggande arbetet”

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson svarar på några frågor inför Socialrättsdagen den 8 september.

1 sep 2021

Två nya lagändringar som påverkar barnfamiljer

Förbättrade villkor för skuldsatta barnfamiljer vid löneutmätning och tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget.

18 aug 2021

Informationssamtal inför vårdnadstvister blir obligatoriskt från 1 januari 2022

Nästa år tillkommer en ny paragraf i socialtjänstlagen som ska ge förutsättningarna för föräldrar att nå samförståndslösningar.

18 aug 2021

Utbetalning av ersättning för personlig assistans kan kräva tillstånd från 1 november

Förslaget från regeringen innebär att en lucka i lagen kan täppas igen.

15 jun 2021

Förslag om att ansvar för våldsutövare ska införas i socialtjänstlagen

Vår jurist Marianne har sammanfattat förslaget om att ansvar för våldsutövare ska införas i socialtjänstlagen.

19 maj 2021

Vad innebär förslaget om ett barnfridsbrott?

Vår jurist och rådgivare Emma Fall går kortfattat igenom vad lagförslaget om barnfridsbrott innebär.

17 maj 2021

Är uppgiftsskyldigheten i OSL förenlig med GDPR?

Vår juridiska rådgivare Gustaf von Essen redogör för domen från HFD.

4 maj 2021

Kravet på samband vid aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång

HFD slår fast att rätten till aktivitetsersättning gäller under den tid den försäkrade fullföljer sin skolgång i den takt hans eller hennes funktionsnedsättning medger.

4 maj 2021

Hur ska socialtjänsten verkställa en tvetydig dom om umgängesstöd?

I ovanliga fall kan domstolens avgörande gällande umgängesstöd läsas på olika sätt - läs mer här!

21 apr 2021

Förstärkt tillsyn av SiS ungdomshem för unga flickor

Regeringen ger i uppdrag åt IVO att förstärka tillsynen av SiS ungdomshem som vårdar flickor enligt lagen om LVU.

20 apr 2021

Förslag för en mer könsneutral föräldraskapspresumtion

Regeringen har överlämnat en proposition med förslag till modernare regler för bekräftelse av föräldraskap.

20 apr 2021

Förslag från utredningen Lex Lilla hjärtat

Regeringens utredning om Lex Lilla hjärtat har presenterat sina förslag - läs mer om förslagen här.

24 mar 2021

Dom från HFD om ändring av gynnande beslut

HFD slår i en ny dom fast att ett gynnande beslut inte längre får ändras på grund av väsentligt ändrade förhållanden.

23 mar 2021

Ökat fokus på att förebygga våld i nära relationer

Regeringen har beslutat om lagrådsremissen Förebyggande av våld i nära relationer - läs om vad den innebär här.

22 mar 2021

Får sammanställningar över covidsmittade, -avlidna och -vaccinerade inom socialtjänsten lämnas ut?

Vår expert inom offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och socialrätt, Natalie Glotz, reder ut vad som gäller.

24 feb 2021

Synpunkter på förslaget om en ny socialtjänstlag

Den 1 februari gick remisstiden ut för utredningen som lagt fram förslag till en ny socialtjänstlag, ta del av synpunkterna här.

22 feb 2021

Barnrättsorganisationer höjer sina röster för att stoppa våldet på SiS

Barnrättsorganisationer kräver att åtgärder omedelbart ska vidtas för barn placerade i SiS-hem.

22 feb 2021

Unga som begår brott kan nu dömas till ungdomsövervakning

Den nya påföljden ska kunna utdömas i fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är tillräckligt.

25 jan 2021

2 , 3 , 4 , 5 , 6 (denna sida) , 7 , 8 , 9 , 10 ,