Inventering av tillfälliga boenden för flyktingmottagandet

social_Inventering-av-tillfälliga-boenden-för-flyktingmottagandet.jpg

Regeringen har presenterat två nya regeringsuppdrag för att möta behovet av ett ökat antal boendeplatser för personer som behöver skydd. Dels får Migrationsverket i uppdrag att uppföra och förvalta tillfälliga boenden, till exempel tält eller baracker som uppförs i statlig regi. Dels får länsstyrelserna i uppdrag att inventera förekomsten av befintliga lokaler, anläggningar och även andra enklare boendeformer som kan användas som tillfälliga boenden på såväl kort som något längre sikt. Det kan till exempel vara lägenheter, vandrarhem, semesteranläggningar, idrottshallar och lagerlokaler som kan iordningställas för tillfälliga boenden.

Publicerad 21 mar 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023