Inventering av tillfälliga boenden för flyktingmottagandet

social_Inventering-av-tillfälliga-boenden-för-flyktingmottagandet.jpg

Regeringen har presenterat två nya regeringsuppdrag för att möta behovet av ett ökat antal boendeplatser för personer som behöver skydd. Dels får Migrationsverket i uppdrag att uppföra och förvalta tillfälliga boenden, till exempel tält eller baracker som uppförs i statlig regi. Dels får länsstyrelserna i uppdrag att inventera förekomsten av befintliga lokaler, anläggningar och även andra enklare boendeformer som kan användas som tillfälliga boenden på såväl kort som något längre sikt. Det kan till exempel vara lägenheter, vandrarhem, semesteranläggningar, idrottshallar och lagerlokaler som kan iordningställas för tillfälliga boenden.

Publicerad 21 mar 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En socialnämnd hade gjort preliminära förhandsbedömningar av två bröders rätt till ekonomiskt bistånd. Läs mer om JO:s beslut här!

30 maj 2023

Man har rätt till försörjningsstöd för andrahandshyra även om uthyrningen inte är godkänd av den som äger bostaden. Det slår en ny dom från HFD fast.

30 maj 2023

Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

29 maj 2023