Antalet LSS-insatser ökar – men färre får kommunal personlig assistans

Social_LSS-insatser-ökar-men-färre-får-personlig-assistans.jpg

Socialstyrelsen har nyligen publicerat statistik som visar att antalet LSS-insatser ökar och att färre får kommunalt beviljad personlig assistans. Insatser enligt LSS uppgick till totalt 76 700 personer 1 oktober 2021, vilket var 900 fler än året innan. Kommunalt beviljad personlig assistans minskade däremot mellan 2020 och 2021 med drygt 300 personer. 

Av de totalt tio LSS-insatser som kan beviljas är daglig verksamhet och boende för vuxna vanligast. En av fyra personer har båda dessa insatser. Det är fler män än kvinnor som har LSS-insatser, 59 respektive 41 procent. Skillnaderna kan förklaras till viss del av att vissa diagnoser är vanligare bland män.

Publicerad 20 apr 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Socialnet

    Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
  • JP Serveringstillståndsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
  • JP RättsfallsnetBistånd SoL

    JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Brottsoffermyndighetens roll som informations- och kunskapscentrum på brottsofferområdet förstärks i och med ökade anslag och nya regeringsuppdrag.

24 jan 2023

Ny rapport från IVO visar att flickor på SiS särskilda ungdomshem utsätts för hot, kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder på sina boenden.

24 jan 2023

Syftet är att förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdgivare och omsorgsgivare och därmed förbättra vården till och insatserna för den enskilde.

19 jan 2023