Antalet LSS-insatser ökar – men färre får kommunal personlig assistans

Social_LSS-insatser-ökar-men-färre-får-personlig-assistans.jpg

Socialstyrelsen har nyligen publicerat statistik som visar att antalet LSS-insatser ökar och att färre får kommunalt beviljad personlig assistans. Insatser enligt LSS uppgick till totalt 76 700 personer 1 oktober 2021, vilket var 900 fler än året innan. Kommunalt beviljad personlig assistans minskade däremot mellan 2020 och 2021 med drygt 300 personer. 

Av de totalt tio LSS-insatser som kan beviljas är daglig verksamhet och boende för vuxna vanligast. En av fyra personer har båda dessa insatser. Det är fler män än kvinnor som har LSS-insatser, 59 respektive 41 procent. Skillnaderna kan förklaras till viss del av att vissa diagnoser är vanligare bland män.

Publicerad 20 apr 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Socialnet

    Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
  • JP Serveringstillståndsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
  • JP RättsfallsnetBistånd SoL

    JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

En person med skyddad folkbokföring ansökte om ekonomiskt bistånd i kommunen där hen var folkbokförd. Nämnden avslog ansökan eftersom personen vistades i en annan kommun sedan en tid tillbaka och inte tänkte komma tillbaka till kommunen.

13 maj 2022

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att den som har hemtjänst ska kunna erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt.

12 maj 2022

Regeringen vill att möjligheten för personer i behov av hjälp med egenvård ska förbättras. Förslag om lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans vid behov av egenvård presenterades i en lagrådsremiss i mars. Nu går regeringen vidare och lägger fram en proposition.

11 maj 2022