Antalet LSS-insatser ökar – men färre får kommunal personlig assistans

Social_LSS-insatser-ökar-men-färre-får-personlig-assistans.jpg

Socialstyrelsen har nyligen publicerat statistik som visar att antalet LSS-insatser ökar och att färre får kommunalt beviljad personlig assistans. Insatser enligt LSS uppgick till totalt 76 700 personer 1 oktober 2021, vilket var 900 fler än året innan. Kommunalt beviljad personlig assistans minskade däremot mellan 2020 och 2021 med drygt 300 personer. 

Av de totalt tio LSS-insatser som kan beviljas är daglig verksamhet och boende för vuxna vanligast. En av fyra personer har båda dessa insatser. Det är fler män än kvinnor som har LSS-insatser, 59 respektive 41 procent. Skillnaderna kan förklaras till viss del av att vissa diagnoser är vanligare bland män.

Publicerad 20 apr 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

15 sep 2023

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra en förstärkt informationsinsats om de skador som kan uppkomma vid boffning.

14 sep 2023

Den som utnyttjar barn och ungdomar i sin brottsliga verksamhet kan dömas till fängelse i upp till fyra år, enligt lagen.

15 sep 2023