Utredningen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU är klar

Social_Utredningen-Barnets-bästa-vid-fortsatt-vård-enligt-LVU-är-klar.jpg

Anders Hagsgård, president för Hovrätten för Västra Sverige, har nu presenterat utredningen om förutsättningarna för att införa barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid prövningen av upphörande av vård i familjehem enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Enligt förslaget ska tvångsvårdade barn kunna vara fortsatt placerade, även om föräldrarnas förmåga att ta hand om barnet har förändrats på ”ett varaktigt och genomgripande sätt” om barnet bedöms må bäst av att vården fortsätter. I utredningen nämns ett antal punkter som ska vägas in i bedömningen, till exempel barnets relation till familjehemmet och vårdnadshavarna samt hur lång tid barnet har varit placerat.

Publicerad 8 mar 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Socialnet

    Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
  • JP Serveringstillståndsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
  • JP RättsfallsnetBistånd SoL

    JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Kammarrätten bedömer att storasystern har fått ta ett för stort ansvar för sin lillebror och att hon behöver avlastas för att båda barnen ska kunna få sina individuella behov av stöd och hjälp tillgodosedda.

25 nov 2022

Vår rådgivare och jurist Gustaf von Essen reder ut vad som gäller.

24 nov 2022

Hör vår rådgivare och jurist Gustaf von Essen svara på frågan.

31 okt 2022