Utredningen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU är klar

Social_Utredningen-Barnets-bästa-vid-fortsatt-vård-enligt-LVU-är-klar.jpg

Anders Hagsgård, president för Hovrätten för Västra Sverige, har nu presenterat utredningen om förutsättningarna för att införa barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid prövningen av upphörande av vård i familjehem enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Enligt förslaget ska tvångsvårdade barn kunna vara fortsatt placerade, även om föräldrarnas förmåga att ta hand om barnet har förändrats på ”ett varaktigt och genomgripande sätt” om barnet bedöms må bäst av att vården fortsätter. I utredningen nämns ett antal punkter som ska vägas in i bedömningen, till exempel barnets relation till familjehemmet och vårdnadshavarna samt hur lång tid barnet har varit placerat.

Publicerad 8 mar 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023