Utredningen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU är klar

Social_Utredningen-Barnets-bästa-vid-fortsatt-vård-enligt-LVU-är-klar.jpg

Anders Hagsgård, president för Hovrätten för Västra Sverige, har nu presenterat utredningen om förutsättningarna för att införa barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid prövningen av upphörande av vård i familjehem enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Enligt förslaget ska tvångsvårdade barn kunna vara fortsatt placerade, även om föräldrarnas förmåga att ta hand om barnet har förändrats på ”ett varaktigt och genomgripande sätt” om barnet bedöms må bäst av att vården fortsätter. I utredningen nämns ett antal punkter som ska vägas in i bedömningen, till exempel barnets relation till familjehemmet och vårdnadshavarna samt hur lång tid barnet har varit placerat.

Publicerad 8 mar 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Familjerätten i kommunen
LVU i praktiken

Tjänster

Nyheter

Det kommer kammarrätten fram till i ett mål om ekonomiskt bistånd.

18 apr 2023

Regeringen har beslutat att starta en utredning om språkkrav för att stärka patientsäkerhet och öka tryggheten.

18 apr 2023

Socialstyrelsens årliga lägesrapport för individ- och familjeomsorg visar att över 50 000 barn lever i familjer med långvarigt bistånd.

18 apr 2023