Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Myndigheter samverkar för att upptäcka våld i nära relationer

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen ska samverka för att förbättra upptäckt av våld i nära relationer.

19 jun 2019

Förslag på skärpta straff vid grova brott mot välfärden

Regeringen föreslår i en proposition att lagstiftningen kring brott mot välfärdssystemen ska skärpas.

11 jun 2019

God hälsa bland nyanlända barn i Sverige

Nästan alla nyanlända barn och unga som deltagit i en enkätundersökning uppger att de mår bra.

10 jun 2019

Barnrättsperspektivet i fokus på nya skyddade boenden

Genom ett samverkansprojekt får nu barn som bor på skyddade boenden vara med och påverka hur verksamheten utformas.

10 jun 2019

Övergångstiden för handläggare inom socialtjänsten som saknar utbildning förlängs

Sedan 2014 ska handläggare som utför vissa uppgifter ha en högskoleexamen, men nu förlängs övergångstiden.

27 maj 2019

Lång väntan på socialtjänstinsatser får konsekvenser för både individ och kommun

Långa väntetider på socialtjänstinsatser kan få konsekvenser för individens livskvalité, men också resultera i straffavgifter för kommuner.

27 maj 2019

Bristande skydd för personuppgifter i socialtjänsten

Information om individers missbruk, ekonomi och familjesituation riskerar att läcka ut från socialtjänsternas iT-system.

21 maj 2019

Framtidsfullmakt talar emot godmanskap

Hovrätten har bedömt att en äldres hjälpbehov kan tillgodoses på ett bättre sätt än godmanskap genom framtidsfullmakt.

15 maj 2019

Ungdomshem där 13-åring tog sitt liv har inte brustit i sin uppsikt

En 13 år gammal flicka tog sitt liv på ett särskilt ungdomshem där hon vårdades - läs JO:s kommentarer här.

15 maj 2019

Förbättrad samordning av tillsynen inom överförmyndarområdet

Myndigheten Statskontoret har utvärderat hur länsstyrelsernas samordning sinsemellan fungerar - läs om resultatet här.

13 maj 2019

”Ibland benämns försörjningsstödet som en experimentverkstad”

Läs om regeringens satsning på AI och Cecilia Grefve Langs tankar inför JP Infonets lärandekonferens 23 maj.

7 maj 2019

Lex Maja – en ny möjlighet att anmäla vanvård av djur

Tidigare hindrade sekretessen personal att anmäla djurskyddsproblem - men nu finns en sekretessbrytande regel.

2 maj 2019

Nu införs legitimation för kuratorer

Den 1 juli 2019 införs nya regler om att kuratorer i hälso- och sjukvården ska få en legitimerad yrkestitel.

25 apr 2019

Åtgärdspaket för trygga HVB och särskilda ungdomshem

Regeringen har beslutat om ett åtgärdspaket för trygga HVB och särskilda ungdomshem.

25 apr 2019

Samverkan mellan kommun och landsting gällande utskrivning från sjukhus ska bli bättre

SKL får även i år 12 miljoner kronor för att stödja processen vid utskrivning från sjukhus.

24 apr 2019

Användningen av narkotika ökar

Användningen av narkotika i Sverige har ökat under 2000-talet och är mer geografiskt spridd.

23 apr 2019

Att bekräfta faderskap bör bli enklare

Riksdagen tycker att det bör bli enklare för nyblivna ogifta föräldrar att bekräfta vem som är pappa till barnet.

16 apr 2019

Nytt lagförslag om omhändertagandet av barn utan hemvist i Sverige

I dag är rättsläget oklart och regeringen föreslår därför ett nytt lagförslag - läs om förslaget här!

15 apr 2019

Personer med både psykisk ohälsa och beroendesjukdom bör samlas hos en huvudman

Socialutskottet tycker att regeringen ska utreda vårdansvaret för personer som lider av både psykisk ohälsa och beroendesjukdom.

12 apr 2019

Regeringen bör skärpa straffen för sexualbrott

Exempelvis bör minimistraffet för våldtäkt höjas till fängelse i tre år, anser justitieutskottet.

10 apr 2019

6 , 7 , 8 , 9 , 10 (denna sida) , 11 , 12 , 13 , 14 ,