Logga in

Glömt ditt lösenord?

Hur påverkar det nya coronaviruset socialtjänsten?

Det nya coronaviruset påverkar hela samhället, även socialtjänsten. Här nedan samlas information om vad som är aktuellt för just socialtjänstens verksamhetsområden. 

Extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset 
Med anledning av coronaviruset har regeringen presenterat förslag till extra ändringsbudget. Genom ändringsbudgeten skapas nu en möjlighet för staten att i efterhand kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården kopplade till coronaviruset. Dessutom får Socialstyrelsen ett tillskott på 20 miljoner kronor för främst personalkostnader, utbildningsinsatser och materiel.

Socialstyrelsen får uppdrag att sprida information om coronaviruset till all personal inom socialtjänsten 
Mot bakgrund av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 får Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, sammanställa och sprida information till all personal inom socialtjänstens verksamhetsområden om vilka åtgärder som behöver vidtas för att skydda riskgrupper. Det inkluderar bland annat äldreomsorg, LSS- och assistansverksamhet.

Meddelandeblad till kommuner om covid-19 
Nu finns ett nytt meddelandeblad från Socialstyrelsen om hantering av bland annat coronavirus covid-19. Meddelandebladet riktar sig till personal som arbetar inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
 
Coronavirusets påverkan för IVO:s arbete 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör löpande bedömningar kring hur deras tillsyn och tillståndsprövning bedrivs bäst i ett pressat läge. IVO har publicerat aktuell information om myndighetens inspektioner. Bland annat ställs inspektioner som innefattar platsbesök in under veckorna 12–15.
 
SiS begränsar besök på institutioner på grund av coronaviruset 
Statens institutionsstyrelse (SiS) tar risken för smittspridning av covid-19 på stort allvar och begränsar möjligheten till besök på institutioner. För att minska risken för smittspridning till placerade på myndighetens ungdomshem och LVM-hem samt dess medarbetare begränsas möjligheten till besök och andra externa kontakter. Kontakt med placerade ska istället ske främst via telefon. Läs om begränsningarna av besök här.

Den här artikeln är skriven den 18 mars. I vår informationstjänst JP Socialnet uppdaterar vi artikeln löpande och där får du en komplett bevakning av socialtjänsten juridik. Läs mer om tjänsten och testa gratis här.

Publicerad 19 mar 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024