Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Är det möjligt att avbryta en upphandling på grund av bristande konkurrens?

Läs vår upphandlingsjurist Anna Bernefalks svar här.

5 sep 2019

Sekretess gällde för kund- och kontaktuppgifter till referenser

Här kan du ta del av en sammanfattningen av domen.

4 sep 2019

Vad innebär möjligheten att rätta, förtydliga och komplettera i 4 kap. 9 § LOU?

Vår upphandlingsjurist Anna Bernefalk besvarar frågan.

28 aug 2019

Ställningstagande från Konkurrensverket – ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen

Myndigheten tolkar EU-domstolens dom i mål C-216/17 ”Coopservice”.

13 aug 2019

Referenser vid offentlig upphandling – vad bör du tänka på?

Här går vi igenom vad du bör tänka på när du formulerar referenskravet.

15 jul 2019

Bättre statistik om offentlig upphandling

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling.

11 jul 2019

SJ:s transportverksamhet omfattas av upphandlingsreglerna

Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en dom.

25 jun 2019

Upphandlingsquiz

Hur bra koll har du på juridiken kring offentlig upphandling? Testa dina kunskaper och utmana kollegorna i vårt quiz!

4 jun 2019

Fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift

En kommun genomförde en otillåten direktupphandling och ska därför betala en upphandlingsskadeavgift om fem miljoner kronor.

28 maj 2019

Ny praxis om tvingande hänsyn till ett allmänintresse

Är det motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ett avtal ska få bestå trots att förutsättningarna för att förklara avtalet ogiltigt är uppfyllda? 

28 maj 2019

Bättre statistik på upphandlingsområdet

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss som heter ”Statistik på upphandlingsområdet” till Lagrådet.

24 maj 2019

Slutredovisning om beställarnätverk här

Upphandlingsmyndigheten slutredovisar regeringsuppdraget om att främja innovationsupphandlingar till beställare.

8 maj 2019

Tillåtet för en kommun att använda direktupphandling

Kammarrätten bedömer att det har funnits synnerliga skäl för en kommun att direktupphandla färdigställandet av bostadsmoduler.

7 maj 2019

Ska uppdrag som utförs av god man upphandlas enligt LOU?

Här kan du läsa jurist Anna Bernefalks svar!

24 apr 2019

Elektronisk fakturering för hela slanten

Nu måste alla inköp i offentlig sektor faktureras elektroniskt – detta enligt den nya lagen om e-faktura som började gälla den 1 april 2019.

9 apr 2019

Sekretess på skattekontot

Den 6 mars 2019 ändrade Skatteverket sin bedömning av offentlighet och sekretess på skattekontot.

9 apr 2019

Den nya säkerhetsskyddslagens betydelse vid offentlig upphandling

Har du koll på vilken betydelse den nya säkerhetsskyddslagen har vid offentlig upphandling? Vi ger dig svaret!

5 apr 2019

Kammarrätten ogiltigförklarar kommuns avtal om boende för hemlösa

Avtalet ingicks utan föregående annonsering och förklaras därför ogiltigt.

5 apr 2019

HFD meddelar prövningstillstånd i upphandlingsmål

På kort tid har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelat prövningstillstånd i två upphandlingsmål.

11 mar 2019

Utrustningen du behöver för en kurs hos JP Utbildning – vi har hela listan!

Vad behöver du ha med dig för en dag på kurs? 

11 mar 2019

5 , 6 , 7 , 8 , 9 (denna sida) , 10 , 11 , 12 , 13 ,