Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Söktjänster med utgivningsbevis kan nu hamna under IMY:s lupp

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bedömningen att myndigheten är behörig att granska söktjänster med utgivningsbevis. Detta med anledning av klagomål från enskilda.

14 maj 2024

Förslag om att tillståndskravet för kamerabevakning slopas

2023 års kamerabevakningsutredning föreslår bland annat att tillståndskravet för kamerabevakning tas bort för kommuner och regioner.

14 maj 2024

GDPR-sanktion på grund av uppgifter i fönsterkuvert

Vår expert Monika Wendleby analyserar en dom från kammarrätten och beskriver vad domen får för konsekvenser.

6 maj 2024

Förslag om en ny registerlag för Vård- och omsorgsanalys

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om en ny registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

3 maj 2024

När har ett meddelande kommit in till en myndighet?

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

Juristpaketet – ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister

Juristpaketet innehåller en rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material. Paketet är ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister.  

17 apr 2024

Hur ser läget kring informationssäkerhetsarbetet ut i kommunerna?

SKR har publicerat resultaten av undersökningar om hur det går för kommuner i deras informationssäkerhetsarbete.  

8 apr 2024

Kraftig ökning av cyberangrepp under förra året

Antalet försök till cyberangrepp ökade kraftigt mot statliga myndigheter och leverantörer av samhällsviktiga tjänster under 2023. Det framgår av MSB:s årsredovisning av it-incidentrapporter. 

8 apr 2024

Dömde kammarrätten rätt i MedHelp-målet?

Vår expert Monika Wendleby går i den här analysen igenom avgörandet utifrån olika EU-rättskällor.

8 apr 2024

Värdet av spårbarhet ur GDPR-synvinkel

I denna analys reder vår expert Jakob Söderbaum ut begreppen, beskriver behovet och förutsättningarna för att jobba med spårbarhet med utgångspunkt i GDPR, och framhåller värdet av spårbarhet i den digitala miljön ur dataskyddssynvinkel.

12 mar 2024

Ritningar över skolas kameraplaceringar omfattas av sekretess

Det menar kammarrätten som avslår ett överklagande om utlämnande av sådana ritningar.

12 mar 2024

Utredning föreslår att en ny cybersäkerhetslag införs

Regeringen har tagit emot delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet. I det föreslås att en ny lag, cybersäkerhetslagen, införs.

11 mar 2024

Prövningstillstånd i HFD delvis meddelat i mål om tillsyn enligt GDPR

Frågan om GDPR är en lag med förbud mot offentliggörande av personuppgifter som avses i 1 kap. 20 § yttrandefrihetsgrundlagen har givits prövningstillstånd i HFD.

11 mar 2024

Kamerabevakning på skolor ska vara proportionerlig och en konsekvensbedömning avseende dataskydd bör göras

IMY har meddelat beslut i ett uppmärksammat tillsynsärende gällande kamerabevakningen på en skola. Våra jurister analyserar beslutet. 

9 jan 2024

AI och arbetsrätten – vilka konsekvenser har användningen av AI i arbetslivet?

Vilka konsekvenser har användningen av AI i arbetslivet? Läs vår analys. 

20 dec 2023

Konsekvensbedömningar och informationsklassning – likheter och skillnader

Hur vet man när man ska genomföra en konsekvensbedömning och när det är aktuellt att göra en informationsklassning? Här redogör vi för vad som gäller.

14 nov 2023

Kan man försäkra sig mot administrativa sanktionsavgifter?

I denna analys går vår expert Didrik Värmon igenom frågan i ljuset av ett rättsligt ställningstagande från Finansinspektionen (FI 2023:1).

13 nov 2023

Uppdrag om att förstärka skyddet för personuppgifter

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

13 nov 2023

Grönt ljus för skola att kamerabevaka för att förebygga anlagda bränder

 I sitt beslut konstaterar IMY att bevakningen på dagtid har varit motiverad på vissa platser för att komma åt problem med anlagda bränder.

17 okt 2023

1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,