Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Konsekvensbedömningar och informationsklassning – likheter och skillnader

Hur vet man när man ska genomföra en konsekvensbedömning och när det är aktuellt att göra en informationsklassning? Här redogör vi för vad som gäller.

14 nov 2023

Kan man försäkra sig mot administrativa sanktionsavgifter?

I denna analys går vår expert Didrik Värmon igenom frågan i ljuset av ett rättsligt ställningstagande från Finansinspektionen (FI 2023:1).

13 nov 2023

Uppdrag om att förstärka skyddet för personuppgifter

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

13 nov 2023

Grönt ljus för skola att kamerabevaka för att förebygga anlagda bränder

 I sitt beslut konstaterar IMY att bevakningen på dagtid har varit motiverad på vissa platser för att komma åt problem med anlagda bränder.

17 okt 2023

Ny kameraoffensiv mot kriminella nätverk

Regeringen presenterade nyligen en ny kameraoffensiv, som bland annat ska ge polisen bättre förutsättningar att använda sig av ansiktsigenkänning, automatisk avläsning av registreringsskyltar och direktåtkomst till trafikkameror.

9 okt 2023

Förbundets säkerhetsbrister orsakade dem tre miljoner i sanktionsavgift

Trots verksamhetens viktiga roll I samhället, ifrågasätter kammarrätten allvaret i överträdelserna. Läs mer om domstolens bedömning här!

25 sep 2023

IMY utfärdar sanktionsavgift mot Trygg-Hansa

Myndigheten utfärdar en administrativ sanktionsavgift på 35 miljoner kronor mot bolaget på grund av säkerhetsbrister.

15 sep 2023

Lärplattformen Vklass granskas av IMY

I sin granskning konstaterar IMY att Vklass inte skyddat personuppgifterna tillräckligt och att bolaget nu måste förbättra sin förmåga att upptäcka och utreda incidenter.

29 aug 2023

Är kommunens PUB-avtal och incidentrapporter sekretessbelagda?

I vårt domsreferat kan du ta del av kammarrättens bedömning.

28 aug 2023

AI och personuppgifter – vad är bra att tänka på innan du börjar använda AI?

I denna analys berättar vår expert Gastón Fernández Palma om AI, AI-förordningen och några aspekter att beakta innan du kastar dig över utveckling och tillämpning av AI.

18 aug 2023

Bred granskning av DSO:ers roll och ställning inleds

EU:s dataskyddsmyndigheter genomför nu en samordnad åtgärd för att utreda DSO:ers roll och ställning. IMY kommer inom ramen för åtgärden genomföra ett fyrtiotal tillsyner.

20 jun 2023

Hur påverkar EU:s regler om integritet, AI och cybersäkerhet organisationer i vår omvärld?

Vår expert Monika Wendleby rapporterar från en internationell advokatkonferens. Läs analysen!

20 jun 2023

”Vi hjälper våra kunder med hela informationssäkerhetsområdet”

Informationssäkerhet blir allt viktigare i vårt samhälle. I den här intervjun berättar Beata Rosvall bland annat om hur hennes roll som juridisk rådgivare inom dataskydd och dataskyddsombud har utvecklats i och med detta.

20 jun 2023

Nej till kamerabevakning dygnet runt på två återvinningsstationer

Det konstaterar kammarrätten i en ny dom. Läs vårt domsreferat!

16 jun 2023

Sanktionsavgiften mot Klarna Bank AB sänks

2022 beslutade IMY att påföra Klarna Bank AB en sanktionsavgift om 7,5 miljoner kronor för att bolaget hade brustit i sin informationsskyldighet. Nu sänks sanktionsavgiften.

25 apr 2023

Lättnader för kamerabevakning i vissa verksamheter

En utredare ska föreslå lagändringar i syfte att göra det enklare att kamerabevaka för bland annat kommuner som utför en uppgift av allmänt intresse.

24 apr 2023

ChatGPT kommer att revolutionera mänskligt arbete – så påverkas skolans värld

I denna analys kommer vår expert Charlotta Kronblad att utforska förutsättningarna för den artificiella intelligensens intåg i skolans värld och hur vi bäst kan förbereda oss inför detta.

24 apr 2023

NIS 2-direktivet – vem omfattas av direktivet och vad behöver göras?

I denna artikel analyserar Staffan Malmgren, Johanna Palm och Viktor Robertson från Advokatfirman Kahn Pedersen vem som omfattas av NIS 2-direktivet och vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla de nya kraven på riskhanteringsåtgärder i direktivet.

20 apr 2023

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,