Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Förslag om att tillståndskravet för kamerabevakning slopas

2023 års kamerabevakningsutredning föreslår bland annat att tillståndskravet för kamerabevakning tas bort för kommuner och regioner.

Utredningen har överlämnat sitt betänkande Kamerabevakning i offentlig verksamhet – lättnader och utökade möjligheter till regeringen. Det föreslås bland annat att tillståndskravet ska avskaffas helt för kommuner, regioner och statliga myndigheter. Enligt förslagen ska kamera­bevakning få bedrivas om det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. För en sådan bevakning ska det finnas en dokumenterad intresseavvägning oavsett om bevakning sker på en plats dit allmänheten har tillträde eller inte, vilket är en skillnad i förhållande till dagens regler.

En särskild intresseavvägning ska göras för kamerabevakning i brottsbekämpande verksamhet. Förändringen innebär att myndigheter kan göra en mer långsiktig bedömning av behovet av bevakning på en viss plats och att bevakningsintresset kan väga tyngre på fler platser än enligt den intresseavvägning som krävs i dag.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2025.

Publicerad 14 maj 2024

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bedömningen att myndigheten är behörig att granska söktjänster med utgivningsbevis. Detta med anledning av klagomål från enskilda.

14 maj 2024

Vår expert Monika Wendleby analyserar en dom från kammarrätten och beskriver vad domen får för konsekvenser.

6 maj 2024

Antalet försök till cyberangrepp ökade kraftigt mot statliga myndigheter och leverantörer av samhällsviktiga tjänster under 2023. Det framgår av MSB:s årsredovisning av it-incidentrapporter. 

8 apr 2024