Logga in

Glömt ditt lösenord?

Utredning föreslår att en ny cybersäkerhetslag införs

dataskydd-utredning-foreslar-att-en-ny-cybersakerhetslag-infors-huvudbild.jpg

Regeringen har tagit emot delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet. Utredaren har haft i uppdrag att föreslå nödvändiga anpassningar av svensk rätt för att EU:s NIS2-direktiv ska kunna genomföras. I delbetänkandet föreslås att en ny lag, cybersäkerhetslagen, införs.

Digitaliseringen innebär att en allt större andel av samhällets aktiviteter i olika grad är beroende av nätverks- och informationssystem. Genom det nya förslaget utvidgas tillämpningsområdet för regleringen till att omfatta betydligt fler sektorer och verksamhetsutövare än i den tidigare NIS-regleringen. 

I delbetänkandet föreslås bland annat:

  • Krav på anmälningsskyldighet, riskhanteringsåtgärder och incidentrapportering för de verksamhetsutövare som omfattas av regleringen.
  • Vilka myndigheter som ska utöva tillsyn enligt den nya regleringen och vilka funktioner som ska finnas hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  • Utökade möjligheter för en tillsynsmyndighet att besluta om sanktioner och höjda sanktionsavgifter om en verksamhetsutövare bryter mot regleringen.

Bestämmelserna föreslås börja gälla den 1 januari 2025.

Publicerad 11 mar 2024

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Antalet försök till cyberangrepp ökade kraftigt mot statliga myndigheter och leverantörer av samhällsviktiga tjänster under 2023. Det framgår av MSB:s årsredovisning av it-incidentrapporter. 

8 apr 2024

Vår expert Monika Wendleby går i den här analysen igenom avgörandet utifrån olika EU-rättskällor.

8 apr 2024

I denna analys reder vår expert Jakob Söderbaum ut begreppen, beskriver behovet och förutsättningarna för att jobba med spårbarhet med utgångspunkt i GDPR, och framhåller värdet av spårbarhet i den digitala miljön ur dataskyddssynvinkel.

12 mar 2024