Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

SKL vill se förtydligande av möjligheten till automatiserat beslutsfattande

SKL bedömer att dagens kommunallag inte möjliggör helt automatiserade beslut där ingen människa deltar i beslutet.

14 aug 2018

JP Infonet i Almedalen 2018

Se sammanfattningen från JP Infonets seminarium i Almedalen här. 

12 jul 2018

Nya förvaltningslagens tillämpningsområde

Den nya förvaltningslagen ska tillämpas i fler situationer än tidigare genom att begränsningen i tillämpningsområdet till myndighetsutövning tas bort. Läs mer om det här! 

29 jun 2018

Tillståndskrav inom välfärdsområdet borde omfatta även kommuner

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att även kommuner borde omfattas av nya krav för att få tillstånd till att bedriva verksamhet inom välfärden.

11 jun 2018

Reglering av vinster i välfärden ska inte införas

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om att införa en reglering av vinsterna i välfärden. 

8 jun 2018

JP Infonet välkomnar Cecilia Grefve som ny medarbetare

Vi hälsar vår nya medarbetare Cecilia Grefve välkommen som Ledarskaps- och organisationsutvecklare till JP Infonet.

16 apr 2018

Behöver domstolarnas och domarnas oberoende stärkas?

Konstitutionsutskottet anser att regeringen bör tillsätta en utredning som ser över om domstolarnas och domarnas oberoende behöver stärkas. 

13 apr 2018

Hur ska företag hantera personuppgifter som kunder anger i fritextfält?

Hur ska personuppgifter som skrivs in i fritextfält i exempelvis kundtjänstens ärendehanteringssystem hanteras? Läs våra juristers svar.

3 apr 2018

Huvudvärk orsakad av GDPR – den går ofta att bota

Hur stressad behöver man vara inför den 25 maj? Här kommer några handfasta tips för hur ni kan gå tillväga.  

23 mar 2018

Fortsatt starka finanser hos kommuner och landsting

26,4 miljarder kronor – så stort överskott redovisar kommuner och landsting sammanräknat för 2017.

14 mar 2018

När PUL är borta, dansar rättshaveristerna på bordet - eller?

Så hanterar du begäran om registerutdrag enligt GDPR

5 mar 2018

Regeringen föreslår karens för politiker som byter bransch

Regeringen föreslår att statsråd och statssekreterare som byter jobb ska kunna sättas i karantän. Tanken bakom förslaget är att förhindra intressekonflikter.  

23 feb 2018

Inget förbud mot tiggeri i Vellinge kommun

Länsstyrelsen beslutade att upphäva Vellinge kommuns beslut att införa ett förbud mot tiggeri inom vissa områden i kommunen. Vellinge kommun överklagade beslutet, men Förvaltningsrätten i Malmö slår fast att Länsstyrelsens beslut ska kvarstå. 

8 feb 2018

Förslag om utökat rökförbud för att förebygga cancer

Rökning är en av de tyngsta bidragande orsakerna till att cancer senare utvecklas. För att förebygga detta föreslår regeringen nu rökförbud på flera offentliga platser, däribland lekplatser och tågperronger.

30 jan 2018

Är allt i GDPR relevant för offentlig verksamhet?

Är allt i GDPR är relevant för en offentlig, lagstyrd verksamhet? Till exempel rätten till dataportabilitet och rätten att bli glömd? Läs våra jurister svar.

26 jan 2018

Regeringen föreslår ny lag om kommunal bokföring och redovisning

I en remiss som överlämnats till Lagrådet föreslår regeringen en ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Den nya lagen ska göra redovisningen mer rättvisande, transparent och jämförbar.

23 jan 2018

Regeringen föreslår att vinsterna i välfärden begränsas

Idag har regeringen överlämnat lagrådsremissen Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet. Förslaget innebär en begränsning av hur stora rörelseresultat som privata välfärdsaktörer får uppnå.

19 jan 2018

Intressanta möten och givande diskussioner under Kvalitetsmässan

Idag var sista dagen av tre på Kvalitetsmässan 2017. Ett stort tack till er alla som besökte vår monter och som vi fick en pratstund med! 

16 nov 2017

JO riktar kritik mot skola som dröjde med att med att lämna ut offentliga handlingar

I början av juni i år begärde en elev att få sina betyg skickade till sig via e-post. En månad senare hade skolan ännu inte lämnat ut betygen. JO riktar kritik mot skolan med anledning av dröjsmålet.  

10 nov 2017

Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling och GDPR

Hur påverkar den nya dataskyddsförordningen skolans arbete mot kränkande behandling och hur ska huvudmän förhålla sig till den nya lagstiftningen? 

20 okt 2017

Gå till sida: 4, 5, 6, 7, 8 (denna sida), 9, 10, 11, 12,