Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Avsaknad av IT-system var ingen ursäkt för att inte uppfylla skyndsamhetskravet för handläggning

Avsaknad av IT-system var ingen ursäkt för att inte uppfylla skyndsamhetskravet för handläggning.jpg

Att passivt invänta en leverans av ett IT-system och därigenom dröja fyra år med att fatta ett beslut om EU-stöd är inte förenligt med förvaltningslagens skyndsamhetskrav. Justitieombudsmannen ger kritik till länsstyrelsen för att inte ha tagit ansvar för att aktivt driva fram ett ärende till ett avgörande. Läs JP Infonets jurist och redaktör Sonya Fribergs referat av JO-beslutet. 

BAKGRUND

En person fick ett informationsbrev år 2016 från länsstyrelsen om att EU-stöd i form av miljöersättning för hens betesmarker och slåtterängar skulle upphöra och att hens åtagande skulle avslutas. I brevet stod även att när beslut är fattade kommer det finnas möjlighet att överklaga dem. År 2019 anmälde personen länsstyrelsen till Justitieombudsmannen (JO) eftersom det fortfarande inte fattats några beslut.

Länsstyrelsen förklarade att beslut inte har kunnat fattas på grund av att ett fungerande IT-system saknats. IT-systemet skulle tas fram och levereras av Statens jordbruksverk, men detta hade försenats. Enligt länsstyrelsen var det därför praktiskt omöjligt att fatta beslut och uppfylla skyndsamhetskravet i förvaltningslagen, och detta låg utanför länsstyrelsens kontroll.

JUSTITIEOMBUDSMANNEN

Enligt 9 § förvaltningslagen ska ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Bestämmelsen innebär att myndigheterna har ett ansvar att aktivt driva fram ärenden till ett avgörande.

JO konstaterar att det dröjt mer än fyra år från att ansökan om åtagande inom miljöersättning lämnats in till att beslut fattats. Länsstyrelsens yttrande innehåller inga uppgifter om hur länsstyrelsen har försökt komma tillrätta med situationen. Enligt JO talar allt för att länsstyrelsen inte vidtagit några åtgärder, utan helt passivt inväntat IT-systemet. Länsstyrelsen har därmed inte tagit ansvar för att aktivt driva fram ärendet till ett avgörande. Genom att inte fatta ett formellt beslut om avslag på ansökan har möjligheten att överklaga fördröjts så att den riskerar att helt förlora sitt värde. Detta anser JO vara oacceptabelt.

JO anser att länsstyrelsens handläggning av ärendet inte är förenlig med skyndsamhetskravet i 9 § förvaltningslagen. Därför får länsstyrelsen kritik.

Av Sonya Friberg, jurist och redaktör för JP SkolnetJP Förvaltningsnet och JP Säkerhetsnet.

Publicerad 1 sep 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024