Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Ändringar i vallagen

1 februari 2022 trädde ny lagstiftning i kraft som syftar till att stärka väljarnas skydd vid röstmottagningen och stärka skyddet för valhemligheten.

8 feb 2022

Regeringen utfärdar lag om konsultationsordning för det samiska folket

Regeringen och statliga förvaltningsmyndigheter blir konsultationsskyldiga när lagen träder i kraft den 1 mars 2022. För regioner och kommuner börjar konsultationsskyldigheten att gälla den 1 mars 2024.

7 feb 2022

Relaterade nyheter

Förslag till ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Det ska bli lättare för vård- och omsorgsgivare att dela personuppgifter med varandra. Det är innebörden i förslaget till en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som regeringen nu överlämnar till Lagrådet.

25 jan 2022

Flera lösningar till digital samarbetsplattform för offentlig sektor

En arbetsgrupp bestående av åtta representanter har identifierat flera lösningar till digital samarbetsplattform.

30 nov 2021

Ökat skydd för väljares valhemlighet i vallokalen

En propositionssamanfattning om ökat skydd för väljares valhemlighet i vallokalen författad av JP Infonets Maria Bjurholm. 

30 nov 2021

Föreningsfriheten ska kunna begränsas för terroristorganisationer

En propositionssammanfattning om föreningsfrihet och terroristorganisationer författad av JP Infonets Sonya Friberg.

30 nov 2021

JO-kritik mot nämnd som beräknat ankomstdagen för inkomna handlingar fel

Ta del av JP Infonets expert, Magnus Åhammars, analys där han förklarar och reder ut JO-beslutet.

29 nov 2021

Ändringar föreslås i mediegrundlagarna

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i mediegrundlagarna.

22 nov 2021

Ny lag om konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna

Regeringen vill införa en ny lag som ska främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter.

3 nov 2021

Förvaltarens rätt att få ut uppgifter mot huvudmannens vilja

JP Infonets expert Jenny Blomqvist redogör för förvaltarens rätt att få ut uppgifter mot huvudmannens vilja.

3 nov 2021

Överförmyndare dröjde över två år med att ansöka om förvaltarskap

Vår expert Carl-Gustaf Tryblom analyserar beslut gällande långsam handläggning av ärende om förvaltarskap. 

3 nov 2021

Strängare straff och ett mer effektivt sanktionssystem vid brott mot djur

Regeringen har tagit beslut om en proposition till riksdagen om skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem vid brott mot djur.

1 nov 2021

Tjänstemän kan inte överklaga en domstols beslut att upphäva omedelbart omhändertagande enligt LVU

Lars Clevesköld om förutsättningarna för att någon nämndledamot eller anställd ska kunna fatta beslut i brådskande LVU-ärenden.

28 okt 2021

Är ett beslut om fortsatt sekretess för uppgifter i en dom giltigt när domstolen har hänvisat till fel sekretessbestämmelse?

Vad händer i fall domstolen grundat beslutet om fortsatt sekretess på en sekretessbestämmelse som inte är tillämplig?

27 okt 2021

Riksdagen röstar ja om att skyddet för visselblåsare ska stärkas

De nya reglerna börjar gälla den 17 december 2021.

5 okt 2021

Ändringar föreslås i mediegrundlagarna

Regeringen har beslutat om en lagråds­remiss med förslag på ändringar i bland annat TF och YGL.

5 okt 2021

Offentlighet och sekretess – myndighetssamverkan och utlämnanden i pandemitider

En analys av JP Infonets expert Natalie Glotz Stade gällande offentlighet och sekretess hos socialtjänst och andra berörda myndigheter.

27 sep 2021

Socialtjänstens arbete med våldsutövare

En analys av JP Infonets expert Linda Larsson gällande ny lagstiftning om socialtjänstens arbete med våldsutövare. 

27 sep 2021

Nyinrättad delegation ger statligt bidrag till kommuner och regioner med särskilt svag ekonomi

Nyinrättade Delegationen för ekonomi i balans ska ge stöd till kommuner med särskilt svag ekonomi. 

7 sep 2021

1 , 2 , 3 , 4 , 5 (denna sida) , 6 , 7 , 8 , 9 ,