Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Vilka omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen?

Den 1 juli 2020 trädde en ny lag i kraft som ger kommunerna ansvar för tillsyn över smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Här redogörs vilka den gäller.

27 aug 2020

Förskottsbetalning för kopior av allmänna handlingar

Det händer att avgiften för kopior på allmänna handlingar inte betalas. Regeringen föreslår därför att avgiften ska kunna begärs i förskott.

20 aug 2020

Livet efter Schrems II – kommer vi kunna överföra personuppgifter till USA?

Kommer vi kunna överföra personuppgifter till USA? Monika Wendleby analyserar EU-domstolens dom som sänt chockvågor runt om i EU.

11 aug 2020

Datainspektionen granskar kamerabevakning i hyreshus

DI ska nu undersöka hur ett kommunalt bostadsbolag har gjort den rättsliga bedömningen för en bevakningskamera i ett trapphus.

19 maj 2020

Ingen sekretess för uppgifter om hemort för covid-19-smittade

Statistikuppgifter om hur många som smittas med covid-19 i en kommun eller en ort omfattas inte av sekretess. Det menar Kammarrätten i ny dom.

13 maj 2020

Så påverkar säkerhetsskyddslagen kommunal verksamhet

Fler aktörer kan komma att omfattas av nya säkerhetsskyddslagen. Hur påverkas kommuner? Vad utgör en säkerhetskänslig verksamhet? Och hur bedöms det?

7 maj 2020

Får ett beslut om stängning av skolor delegeras?

Ny lagstiftning ger möjligheter att stänga skolor. Vem är det som kan fatta dessa beslut i en kommun? Och går beslutet att delegera?

20 apr 2020

Stärkt samverkan för inköp av bristvaror till kommunerna

De största kommunerna och regionerna har gått samman för att kunna öka inköpen av skyddsutrustning.

15 apr 2020

Ytterligare 22 miljarder kronor till kommuner och regioner

Många kommuner och regioner drabbas hårt ekonomiskt till följd av det pågående utbrottet av covid-19. Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår därför ett tillskott på sammanlagt 22 miljarder kronor i vårändringsbudgeten för 2020.

2 apr 2020

Statlig ersättning till kommuner för mottagandet av ensamkommande barn och unga

I den här analysen redogör Håkan Sandesjö för de ersättningar som finns när det gäller mottagandet av ensamkommande barn och unga.

24 mar 2020

GDPR i förhållande till coronaviruset

JP Infonets expert advokat Cecilia Torelm Tornberg redogör för möjligheterna att kommunicera kring coronaviruset i ljuset dataskyddsförordningen. 

18 mar 2020

Covid-19 och regeringens begränsning av allmänna sammankomster

11/3 2020 beslutade regeringen att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 500 personer till följd av spridningen av coronaviruset.

17 mar 2020

”Offentlig rätt är väldigt kul – och viktigt”

Läs intervjun med vår uppskattade föreläsare Malen Wallén!

2 mar 2020

Fyra möjligheter vid nödvändiga och brådskande anskaffningar

När en myndighet är skyldig att tillhandahålla något, men inte hinner upphandla det i tid. Vad finns för möjligheter då?

28 feb 2020

En skräddarsydd utbildningslösning som överträffade förväntningarna

Läs en intervju med Rickard Flodfält om hans utmaning att lära sig socialrätt snabbt och hur vi hjälpte honom med det.

29 jan 2020

Nej till sophämtning genom app

App-tjänsten Tiptapp får inte erbjuda tjänster att forsla bort avfall från privatpersoner. Detta enligt ett beslut från Länsstyrelsen.

11 nov 2019

Regeringen föreslår utvecklad översiktsplanering

Regeringen vill utveckla översiktsplaneringen för att underlätta kommunernas arbete med nya bostäder och arbeta för en hållbar samhällsutveckling.

6 nov 2019

Nya EU-regler för drönare

Kompetenskrav, registrering och säkerhet – det är några av nyheterna i EU:s regler för drönare.

23 aug 2019

Angrepp mot polis och ambulans ska ge hårdare straff

Regeringen föreslår i en proposition att straffet för brott mot polis, räddningstjänst, ambulans och myndighetsutövare ska skärpas.

10 jul 2019

Stor oro bland kommunerna för sämre stöd till arbetssökande

En enkät från SKL kartlägger cheferna för kommunernas arbetsmarknadsenheter syn på förändringarna av arbetsmarknadspolitiken.

27 jun 2019

Gå till sida: 2, 3, 4, 5, 6 (denna sida), 7, 8, 9, 10,