Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

”Vi hjälper våra kunder med hela informationssäkerhetsområdet”

Informationssäkerhet blir allt viktigare i vårt samhälle. I den här intervjun berättar Beata Rosvall bland annat om hur hennes roll som juridisk rådgivare inom dataskydd och dataskyddsombud har utvecklats i och med detta.

20 jun 2023

Jäv kopplat till framtidsfullmakt

I denna analys tittar Kalle Larsson, förbundsjurist hos SKR, närmare på frågan kring jäv kopplat till framtidsfullmakt.

19 jun 2023

Nej till kamerabevakning dygnet runt på två återvinningsstationer

Det konstaterar kammarrätten i en ny dom. Läs vårt domsreferat!

16 jun 2023

Nu kan företag ansöka om elstöd

Regeringen har nu fattat beslut om den förordning som ska reglera elstödet för företag och organisationer. Från och med den 30 maj kan företag och organisationer ansöka om elstöd hos Skatteverket.

13 jun 2023

Hyresgästens tillsynsansvar vid störningar i boendet

Vilket ansvar har hyresgästen när någon annan, som hyresgästen svarar för, orsakar störningar i boendet, till exempel i form av en skjutning? Vår expert Bob Nilsson Hjorth diskuterar här frågan utifrån ett nytt avgörande från Svea hovrätt.

13 jun 2023

Detaljplan upphävs på grund av fladdermöss inom planområdet

Inom planområdet förekommer flera skyddade fladdermusarter och utredningen visar inte att exploateringen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos fladdermusarternas bestånd.

13 jun 2023

Ny rapport om valdeltagandet i det senaste riksdagsvalet

Valdeltagandet sjönk i flera olika befolkningsgrupper i det senaste riksdagsvalet. Det visar SCB:s stora valdeltagarundersökning ”Deltagandet i de allmänna valen 2022” som nyligen släpptes.

9 jun 2023

Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Här kan du läsa en sammanfattning av proposition 2022/23:119 Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

9 jun 2023

Ny utredning: ökade möjligheter att äga sin bostad

Fler ska få äga sitt boende och mångfalden av boendeformer i Sverige ska öka. Det är syftet med en ny utredning som regeringen har tillsatt.

7 jun 2023

Ny rapport om diskriminering: ett utbrett samhällsproblem

För första gången ger Diskrimineringsombudsmannen ut en rapport som på en övergripande nivå beskriver diskriminering i Sverige.

5 jun 2023

Riktlinjerna för alkoholproblem på arbetsplatser ska uppdateras

Nya forskningsrön gör att Myndigheten för arbetsmiljökunskap behöver uppdatera riktlinjerna som de ger ut för alkoholproblem på arbetsplatser. De nya riktlinjerna beräknas vara klara hösten 2023.

5 jun 2023

Arbetsplatser som är vanliga bland unga inspekteras

Juli är den månad då flest unga skadas på jobbet. Nu inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsplatser som är vanliga bland ungdomar.

5 jun 2023

Lagändring: Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs

Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs. Det säkerställer lagändringar som träder i kraft den 1 juli 2023.

30 maj 2023

JO-kritik mot förhandsbedömningar i biståndsärenden

En socialnämnd hade gjort preliminära förhandsbedömningar av två bröders rätt till ekonomiskt bistånd. Läs mer om JO:s beslut här!

30 maj 2023

Bistånd till andrahandshyra utan hyresvärdens samtycke

Man har rätt till försörjningsstöd för andrahandshyra även om uthyrningen inte är godkänd av den som äger bostaden. Det slår en ny dom från HFD fast.

30 maj 2023

Ny rapport: bättre folkhälsa men sämre för vissa kvinnor

Folkhälsan blir allt bättre. Men för kvinnor med låg socioekonomisk status är utvecklingen negativ. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

29 maj 2023

Effekterna av lagändringarna för assistansersättningen avtar

Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

29 maj 2023

Fyrdubblad ökning av ansökningar för avhopparverksamheter

Allt fler kommuner får pengar för avhopparverksamheter, det vill säga verksamheter som stöttar den som vill lämna ett kriminellt liv. Under 2022 fyrdubblades ansökningarna i jämförelse med året innan.

29 maj 2023

Berättade om annans brottslighet, fick strafflindring

I ”Glassplittret i väskan” kommer HD fram till att en kvinna som berättat om en annan persons brottslighet ska få strafflindring. Vår expert Dennis Martinsson funderar över vad som – trots att strafflindringsgrunden är ny – egentligen framkommer i det aktuella avgörandet.

24 maj 2023

Gå till sida: 2, 3, 4, 5, 6 (denna sida), 7, 8, 9, 10,