Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

När ska biblioteksregeln tillämpas på myndighetsinterna handläggningsstöd?

Tillämpningen av biblioteksregeln på myndighetsinterna handläggningsstöd förklaras och kommenteras här av vår jurist Maja Almgren.

15 mar 2024

Reduktionspliktens sänkning

Från och med den 1 januari är reduktionsplikten för bensin och diesel sänkt till 6 procent – men vad betyder det i praktiken, vad blir konsekvenserna och vad händer framgent? Läs vår analys!

14 mar 2024

EU:s klimatmål ska stöttas av hårdare krav på företag att rapportera om klimatfrågor

I den här analysen redogör vår expert Sara Magnéli för EU:s nya krav på rapportering om klimatfrågor enligt CSRD.

14 mar 2024

Värdet av spårbarhet ur GDPR-synvinkel

I denna analys reder vår expert Jakob Söderbaum ut begreppen, beskriver behovet och förutsättningarna för att jobba med spårbarhet med utgångspunkt i GDPR, och framhåller värdet av spårbarhet i den digitala miljön ur dataskyddssynvinkel.

12 mar 2024

Ritningar över skolas kameraplaceringar omfattas av sekretess

Det menar kammarrätten som avslår ett överklagande om utlämnande av sådana ritningar.

12 mar 2024

Kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende får bistånd till hyresskulder

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Utredning föreslår att en ny cybersäkerhetslag införs

Regeringen har tagit emot delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet. I det föreslås att en ny lag, cybersäkerhetslagen, införs.

11 mar 2024

Prövningstillstånd i HFD delvis meddelat i mål om tillsyn enligt GDPR

Frågan om GDPR är en lag med förbud mot offentliggörande av personuppgifter som avses i 1 kap. 20 § yttrandefrihetsgrundlagen har givits prövningstillstånd i HFD.

11 mar 2024

Återskapade mejl är säkerhetskopior och inte allmänna handlingar

HFD konstaterar att den tekniska möjligheten att återskapa raderade meddelanden inte innebär att de är allmänna handlingar.

7 mar 2024

Bättre stöd och skydd för personer i skyddat boende

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024

Varför är reglerna om onormalt låga anbud så svåra att tillämpa?

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024

Fel av kommun att inte upphandla byggentreprenad

Konkurrensverket anser att en kommun frångått lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling av byggentreprenad. Kommunen kan nu tvingas betala tre miljoner kronor i böter.

28 feb 2024

Regioner får rätt i miljardupphandling av hyrpersonal

Den regiongemensamma upphandlingen av hyrpersonal till sjukvården får grönt ljus av kammarrätten.

27 feb 2024

Fler vräks från sin bostad

Under 2023 ökade antalet vräkningar med 10 procent jämfört med året innan. Antalet vräkningar där barn berörs har också ökat. Det framgår av nya siffror från Kronofogden.

26 feb 2024

HFD-dom om allmänna handlingar och molntjänster

Målet gällde rätten att ta del av en handling. En myndighet hade delat en handling via en extern molntjänst inom ramen för myndighetens interna arbete. Ta del av HFD:s bedömning här. 

26 feb 2024

Tilläggsyrkanden fick behandlas i klump vid votering i fullmäktige

Frågan i målet är om den av fullmäktige valda beslutsordningen har lett till att beslutet om budgeten inte har kommit till på lagligt sätt. Läs domstolens bedömning!

26 feb 2024

Elev som nekats koshermat får ersättning

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024

De nio polisprinciperna

I den här analysen går polismästaren Hans-Olof Sandén igenom de nio polisprinciperna.

20 feb 2024

1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,