Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Andelen överprövningar sjunker

Av de drygt 18 000 offentliga upphandlingar som annonserades 2021 överprövades 6,1 procent, vilket är en minskning jämfört med 2020.

13 feb 2023

Tillverkning och försäljning av PFAS kan komma att stoppas

I ett nytt lagförslag föreslår Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra länder att all tillverkning och försäljning av PFAS förbjuds.

13 feb 2023

Vad ska en klasslista innehålla?

Vår skoljurist Maria Bjurholm svarar på frågan.

10 feb 2023

Få nya områdesskydd i skogen

Skogsstyrelsens bildande av nya områdesskydd låg under förra året fortsatt på rekordlåga nivåer. Det visar ny statistik från myndigheten. 

10 feb 2023

Ökat antal anbud i offentliga upphandlingar

Intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar ökar stadigt. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

9 feb 2023

Lovskola redan i låg- och mellanstadiet

Nu gör regeringen det möjligt för skolorna att kunna erbjuda lovskola redan i låg- och mellanstadiet. Anledningen är att alla elever ska ges likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan.

9 feb 2023

Föräldraledig sjuksköterska missgynnades inte i lönerevision

Arbetsdomstolen finner i en ny dom att det inte finns något samband mellan kvinnans föräldraledighet och att hon fått en lägre löneökning än året innan.

7 feb 2023

Tydligheten vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Vilka krav ställs på hur fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska utformas och genomföras? Vår expert svarar på frågan. 

7 feb 2023

Skyldighet att använda digital post

Regeringen vill bland annat utreda möjligheterna att införa en skyldighet för myndigheter, kommuner och regioner att skicka digital post.

6 feb 2023

Nytt lagförslag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Regeringen föreslår att det ska införas en ny lag som ger kommuner ansvar för brottsförebyggande arbete. Lagen föreslås börja gälla den 1 juli 2023.

6 feb 2023

Lagändringar på arbetslivsområdet

Vi har gjort ett urval av de viktigaste lagändringarna att ha koll på från och med årsskiftet 2022/2023. Ta del av ändringarna här!

1 feb 2023

Arbetsgivare brister i att förebygga hot och våld på jobbet

Nära åtta av tio arbetsgivare gör inte tillräckligt för att förebygga hot och våld på jobbet. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner i branscher där personalen är särskilt utsatta.

1 feb 2023

GDPR och utlämning av allmän handling i form av sammanställningar med personuppgifter

I denna analys redogör Anders Vedin, rådgivare i vår dataskyddsgrupp, för två mer allmänna sekretessgrunder för personuppgifter.

30 jan 2023

Nya regeringsuppdrag till Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens roll som informations- och kunskapscentrum på brottsofferområdet förstärks i och med ökade anslag och nya regeringsuppdrag.

24 jan 2023

SiS särskilda ungdomshem för flickor har allvarliga brister

Ny rapport från IVO visar att flickor på SiS särskilda ungdomshem utsätts för hot, kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder på sina boenden.

24 jan 2023

Kan EU-kommissionen lösa frågan om tredjelandsöverföringar till USA?

Vår expert Monika Wendleby analyserar frågan.

20 jan 2023

Region visade känslig patientinformation i fönsterkuvert

IMY utfärdar en sanktionsavgift mot en region som skickat kallelser till patienter med känsliga personuppgifter synliga i fönsterkuvert.

19 jan 2023

Ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Syftet är att förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdgivare och omsorgsgivare och därmed förbättra vården till och insatserna för den enskilde.

19 jan 2023

Ny lagstiftning om utlandsspioneri med mera

Riksdagen beslutade under hösten 2022 om förändringar i brottsbalkens bestämmelser om brott mot rikets säkerhet. Vår expert Hans-Gunnar Axberger kommenterar ändringarna i denna analys.

18 jan 2023

”Genom kommentaren ges en god grund att stå på för att tillämpa reglerna i medborgarskapslagen”

Patrik Bremdal har skrivit en ny lagkommentar till medborgarskapslagen. I den här intervjun berättar han mer om sig själv och sitt arbete med kommentaren.

18 jan 2023

Gå till sida: 1, 2, 3 (denna sida), 4, 5, 6, 7, 8, 9,