Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

”Kommentaren är nu fullständig och jag genomför löpande uppdateringar när nya rättsfall eller ny lagstiftning tillkommer”

Vi har haft nöjet att intervjua Antonia Krzymowska, advokat och juris doktor, som har skrivit lagkommentar till fastighetsmäklarlagen.

29 nov 2022

Personuppgiftsbehandling stred mot principen om uppgiftsminimering

IMY bedömer att personuppgiftsbehandlingen har skett i strid med principen om uppgiftsminimering och nämnden får därför en reprimand.

28 nov 2022

Rätt av nämnd att omplacera två syskon till separata familjehem

Kammarrätten bedömer att storasystern har fått ta ett för stort ansvar för sin lillebror och att hon behöver avlastas för att båda barnen ska kunna få sina individuella behov av stöd och hjälp tillgodosedda.

25 nov 2022

Ny rapport om statliga myndigheters användning av molntjänster

IMY har genomfört en undersökning om statliga myndigheters användning av molntjänster. Nu har de övergripande slutsatserna från den sammanställts i en rapport.

24 nov 2022

Får man skriva intyg på begäran av en förälder?

Vår rådgivare och jurist Gustaf von Essen reder ut vad som gäller.

24 nov 2022

Nej till kamerabevakning dygnet runt på två återvinningsstationer

Förvaltningsrätten bedömer att integritetsintresset väger tyngst, särskilt med beaktande av att kamerabevakningen skulle förenas med bildinspelning och omfatta personer som arbetar på återvinningscentralerna.

24 nov 2022

Avverkningen och bumerangmanövern: Brist på försiktighetsåtgärdsprövning blev hemläxa för Skogsstyrelsen

I den här analysen studerar vår miljörättsjurist John Woivalin ett nytt MMD-mål utifrån den uppdaterade artskyddsförordningen.

22 nov 2022

Brister i skolstatistik

En granskning från Riksrevisionen visar att delar av Skolverkets statistik inte håller tillräckligt hög kvalitet.

22 nov 2022

Så påverkas offentlig upphandling i Sverige av sanktionerna mot Ryssland och Belarus

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter beskriver vad som gäller enligt sanktionsbestämmelserna och vad som är viktigt att tänka på som upphandlande myndighet respektive leverantör.

22 nov 2022

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom delning av aktiebolag genom separation

Regeringen föreslår att stämpelskatt ska tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter som görs genom den nya bolagsrättsliga delningsformen delning genom separation. 

21 nov 2022

Avsaknad av bygglov för bastubyggnad utgjorde fel i bostadsrätt

Det kommer hovrätten fram till i en ny dom.

21 nov 2022

Torkan 2018 fortsätter påverka ny skog

På 16 procent av den areal som avverkats i Sverige har inte skogsägaren fått upp ny skog på det sätt som lagen kräver. Det visar Skogsstyrelsens senaste inventering av föryngringar i skogen.

21 nov 2022

Värdet av de offentliga upphandlingarna minskar

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick under 2020 till ett värde av 819 miljarder kronor. Det visar aktuella beräkningar från Upphandlingsmyndigheten.

21 nov 2022

Då upphandling inte omfattat ett offentligt kontrakt avvisas ansökan om överprövning

Det konstaterar förvaltningsrätten i en ny dom. Läs mer om målet här!

21 nov 2022

Vad innebär de nya reglerna om omhändertagande av mobiltelefoner?

Vår skoljurist Maria Bjurholm ger en kort redogörelse av de nya reglerna.

18 nov 2022

Skolan vanlig brottsplats när unga utsätts för brott

45 procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsattes för brott under 2021. Det visar en undersökning som Brå publicerade i slutet av oktober.

18 nov 2022

Kirurg dömd för vållande till kroppsskada

En kirurg utförde tre uppmärksammade operationer. Tingsrätten har nu som första instans dömt kirurgen för grovt vållande till kroppsskada i ett av fallen.

16 nov 2022

Kommunstyrelse dröjde flera månader med att lämna ett överklagande till överinstansen

Ett överklagande av ett beslut ska skyndsamt lämnas till överinstansen. Mot den bakgrunden konstaterar JO att ett dröjsmål på fyra respektive sex månader därför är helt oacceptabelt.

15 nov 2022

Personallån mellan myndigheter

En utredare har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som skapar bättre förutsättningar för personallån mellan myndigheter. Slutredovisningen är nu färdig.

15 nov 2022

Redan verkställd påföljd och rättens utredningsskyldighet

I det här målet aktualiserar frågan om vilka utredningsåtgärder en domstol bör vidta när en dom på skyddstillsyn överklagas. Vår expert Frida Velander analyserar avgörandet.

15 nov 2022

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5 (denna sida), 6, 7, 8, 9,