Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.

IT-juridiken har de senaste decennierna fått en allt större plats inom nästintill alla andra rättsområden. Oavsett om du arbetar på advokatbyrå, privat företag, i en kommun eller på myndighet berörs du direkt eller indirekt av digitaliseringens framfart. Med JP ITnet får du det stöd du behöver för att ge råd och kunna fatta rättssäkra beslut.

Med tjänsten får du en komplett bevakning av all IT-relaterad juridik och har alltid tillgång till de senaste uppdateringarna. Tjänsten innehåller samtliga rättskällor och vägledande dokument som behövs för att du ska få en heltäckande bild av rättsläget. Här hittar du allt om IT-rätt, bland annat personuppgifter och den nya dataskyddsförordningen, molntjänster, domäner, telekom, dataintrång och sociala medier. Du har också tillgång till vår kostnadsfria frågeservice för frågor om GDPR och lagkommentaren till förordningen.

Våra egna jurister och våra experter från näringsliv och kommuner vägleder dig genom rättsområdet. Med hjälp av referat och djupgående analyser får du stöd i arbetet och med nyhetsbrevet håller du dig alltid uppdaterad kring exempelvis ny praxis och lagändringar.

Du hittar det du söker via ämnesguiden eller tjänstens mycket kraftfulla sökmotor. Du kan dessutom skapa dina egna rättsutredningar direkt i tjänsten och använda färdiga mallar för exempelvis inhämtande av samtycke till personuppgiftsbehandling enligt GDPR och mallar till PUB-avtal.

I JP ITnet får du tillgång till:

  • 3 blanketter och checklistor
  • 120 expertanalyser
  • över 140 referat
  • över 8 650 domar och beslut