Informationstjänsten för dig som berörs av EU-rätten i ditt arbete och behöver hålla dig uppdaterad inom rättsområdet.

Behöver du en omfattande EU-bevakning inom ett eller flera områden? JP EUnet ger dig en daglig bevakning av den senaste EU-lagstiftningen, rättspraxisen och nyheterna. Tjänsten har flera viktiga funktioner som gör den ovärderlig för dig som arbetar med frågor som för EU och Sverige samman.


Med JP EUnet får du en komplett bevakning och orientering av all EU-rätt. Du får tillgång till en omfattande juridisk bank av lagstiftning, rättspraxis, förberedande rättsakter och andra dokument från till exempel EU-kommissionen. I tjänsten lyfter vi särskilt fram frågor som rör miljö, konkurrens, upphandling, IT och immaterialrätt. Men det finns mycket mer för den som vill. Du navigerar i den breda tjänsten genom en mycket kraftfull sökfunktion. I JP EUnet kan du även ta hjälp av en ämnesguide som sammanfattar ämnen och ger dig en ingång för vidare underlag.

Du får även en effektiv sökordsbevakning och nyhetsbrev som gör att du alltid kan ta del av det senaste materialet – skickat till din e-post. Allt för att göra det enklare för dig att hitta rätt.

Våra egna jurister och experter inom till exempel upphandlings-, IT- och miljöfrågor delar med sig av klargöranden och informativa texter. Med hjälp av referat och djupgående analyser får du stöd i handläggning och beslutsfattande.

I JP EUnet får du tillgång till mer än: 

  • 250 expertanalyser
  • över 980 referat
  • över 19 000 domar och beslut