Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

EU

Är svensk domstol skyldig att bortse från så kallad EncroChat-bevisning?

EU-domstolen har till slut svarat på Landesgericht Berlins frågor rörande användningen av så kallad EncroChat-bevisning. Vår expert Hans Sundberg går i denna analys igenom avgörandet.

4 jun 2024

Intervju om KlimaSeniorinnen mot Schweiz

I denna intervju med Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, berättar han bland annat om bakgrunden till målet, målets betydelse för Aurora-målet och andra konsekvenser av utgången i målet.  

23 maj 2024

Nato-medlemskapet, klimat, infrastruktur och energi

Mattias Goldmanns analys visar att Sveriges medlemskapet i Nato får betydande konsekvenser för Sveriges agerande inom klimat, infrastruktur och energi.  

23 maj 2024

Grönt ljus för lagstiftning om miljöbrott med hårdare påföljder och fler straffbara handlingar

Rådet har formellt antagit direktivet om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser. Genom lagstiftningen kommer utredningar av och åtal för miljöbrott att förbättras.   

22 apr 2024

Juristpaketet – ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister

Juristpaketet innehåller en rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material. Paketet är ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister.  

17 apr 2024

Nytt på lagfronten för mark- och miljöområdet halvårsskiftet 2023

En hel del intressanta rättsliga förändringar genomförs på mark- och miljöområdet omkring halvårsskiftet 2023. Här ges ett urval av de mest centrala från varje departement.

24 aug 2023

EU-domstolen vägleder om intern upphandling och samarbeten

EU-domstolens dom i de förenade målen C-383/21 och C-384/21 den 22 december 2022, Sambre & Biesme, analyseras av två av våra upphandlingsexperter.

14 feb 2023

Tillverkning och försäljning av PFAS kan komma att stoppas

I ett nytt lagförslag föreslår Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra länder att all tillverkning och försäljning av PFAS förbjuds.

13 feb 2023

Kan EU-kommissionen lösa frågan om tredjelandsöverföringar till USA?

Vår expert Monika Wendleby analyserar frågan.

20 jan 2023

Så påverkas offentlig upphandling i Sverige av sanktionerna mot Ryssland och Belarus

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter beskriver vad som gäller enligt sanktionsbestämmelserna och vad som är viktigt att tänka på som upphandlande myndighet respektive leverantör.

22 nov 2022

EU-domstolen klargör gränsen för begreppet känsliga personuppgifter

I en dom från augusti 2022 har EU-domstolen fått en möjlighet att fördjupa sig i begreppet ”särskilda kategorier av personuppgifter” (även känt som ”känsliga personuppgifter” i allmänt tal).

1 nov 2022

Ersättning vid angrepp av allvarliga växtskadegörare

Nya ersättningsbestämmelser i växtskyddsförordningen möjliggör mer förmånlig ersättning till skogsbruket vid angrepp av allvarliga växtskadegörare.

22 aug 2022

Sverige deltar i EU-upphandling av apkoppsvaccin

Sverige deltar i den EU-gemensamma upphandlingen av apkoppsvaccin. Folkhälsomyndigheten ska företräda Sverige i dessa frågor.

17 aug 2022

Svenska lagar anpassas till EU-regler om arbetsvillkor

För att anpassa svenska regler till EU:s arbetsvillkorsdirektiv, alltså bindande EU-regler om arbetsvillkor, har regeringen föreslagit flera lagändringar.

23 maj 2022

Genomförande av EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss för att genomföra EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare.

2 mar 2022

Ny lag påverkar upphandling av livsmedel

Den 1 november 2021 började en ny lag att gälla som påverkar upphandling av livsmedel. Enligt vår expert Eva Lindahl Toftegaard får lagen betydelse för såväl privata företag i livsmedelsbranschen som upphandlande myndigheter.

7 dec 2021

Etableringsjobb ska prövas av EU

Regeringen har nu inlett processen med att få stödet godkänt av EU-kommissionen.

18 okt 2021

EU-rättens företräde framför nationella civilprocessuella regler

Mot bakgrund av en ny dom från EU-domstolen – är det kanske dags att tänka om?

7 jun 2021

Tolkning och tillämpning av obligatoriska krav i ljuset av Pizzo-avgörandet

JP Infonets experter Lina Håkansson Kjellén och Victor Pålsson Lundell analyserar Pizzo-avgörandet med koppling till efterkommande avgöranden från svenska kammarrätter.

18 maj 2021

1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 ,