Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.

JP Arbetsrättsnet erbjuder en komplett bevakning av området arbetsrätt och ständig tillgång till de senaste uppdateringarna. I tjänsten hittar du samtliga vägledande AD-domar från 1929 och framåt, liksom domar från de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna. Här finns även författningar, förarbeten av intresse för området samt relevanta myndighetsföreskrifter och vägledande dokument. Materialet rör anställning, omplaceringar, jämställdhet, diskriminering, kollektivavtal och mycket mer.

Våra egna jurister och experter vägleder dig genom rättsområdet. Med hjälp av referat och djupgående analyser får du stöd i ditt beslutsfattande och med nyhetsbrevet håller du dig alltid uppdaterad. Våra lagkommentarer till lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS), lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) hålls ständigt uppdaterade och aktuella. Via tjänsten har du även möjlighet att ställa kortare frågor till våra jurister. 

I JP Arbetsrättsnet får du tillgång till mer än:

  • 20 blanketter och checklistor
  • 290 expertanalyser
  • över 1 450 referat
  • över 6 100 domar och beslut

Så tycker våra kunder

"Aktuella frågor belyses och analyseras dagligen"

Bosse Häggqvist, F. d. Socialchef - Sollefteå kommun

"JP Arbetsrättsnet gör mig lyrisk och är en suverän informationskälla"

Ann-Christin Olsson, F.f. Lönechef - Halmstads kommun

"JP Arbetsrättsnet är betydligt bättre än andra liknande produkter och tjänster.”

Arne Hansson, F.d. Förhandlingschef - Borås Stad

"Ett verktyg man verkligen använder"

Eva Bystedt, F.d. Personalchef - Västernorrlands Landsting

”Kundvårdsteamet har alltid återkopplat snabbt på mina frågor och har också alltid varit mycket trevlig att ha kontakt med.”

Hans Johansson, Utvecklingssekreterare - Göteborgs stad