Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Arbetsmiljöverket får fler uppgifter med ny visselblåsarlag

Bland annat blir Arbetsmiljöverket tillsynsmyndighet för att se till att arbetsgivare lever upp till lagkraven om att inrätta interna visselblåsarfunktioner.

14 dec 2021

Får en kommun maskera adressuppgifter och telefonnummer i ansökningshandlingar?

Vår arbetsrättsjurist Emma Wallin svarar på frågan.

13 dec 2021

Utredning föreslår ett utökat skydd mot diskriminering

Regeringskansliet har tagit emot slutbetänkandet från utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen. I utredningen föreslås bland annat att arbetstagares skydd mot diskriminering i form av trakasserier och sexuella trakasserier bör förstärkas.

13 dec 2021

Alarmerande brister inom e-handeln

8 av 10 e-handelsföretag har brustit i sina arbetsmiljörutiner och fått krav på åtgärder efter inspektioner från Arbetsmiljöverket.

13 dec 2021

Omplacering av arbetstagare som är anställd med lönebidrag

Vår jurist Emma Wallin svarar på en fråga kring detta. Läs svaret här!

16 nov 2021

DO förstärker möjligheten att anmäla diskriminering

Vid årsskiftet inför DO möjligheten att anmäla överträdelser av diskrimineringslagen.

15 nov 2021

Fallgropar i bakgrundskontroller vid anställningar

I den här analysen analyserar vår expert Monika Wendleby fallgropar i bakgrundskontroller vid anställningar kopplat till GDPR.

26 okt 2021

Etableringsjobb ska prövas av EU

Regeringen har nu inlett processen med att få stödet godkänt av EU-kommissionen.

18 okt 2021

Riksdagen röstar ja om att skyddet för visselblåsare ska stärkas

De nya reglerna börjar gälla den 17 december 2021.

5 okt 2021

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser

En ny undersökning från Arbetsmiljöverket visar att var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet.

19 sep 2021

Återgång till arbetsplatsen och frågan om krav på vaccination

Vad kan en arbetsgivare kräva när det t.ex. gäller att arbetstagarna ska vara vaccinerade? Läs mer om det i vår analys.

19 sep 2021

Arbetsmarknadspolitiska satsningar i budgetpropositionen för 2022

Regeringens arbetsmarknadspolitiska satsningar för budgetåret 2022.

17 sep 2021

Får en arbetsgivare omreglera anställningsvillkor utan arbetstagares samtycke?

Arbetsgivaren omreglerade arbetstagarens anställningsvillkor utan att först överlägga med arbetstagaren.

17 sep 2021

Utredning om sjuk- och aktivitetsersättningen överlämnad

Utredning om sjuk- och aktivitetsersättningen är nu överlämnad till regeringens socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

23 aug 2021

Förbunds veto i tvist om inhyrd arbetskraft står fast

AD avslår ett bolags ansökan om att interimistiskt besluta att ett förbunds veto saknar verkan.

17 aug 2021

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,