Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Ny rapport om diskriminering: ett utbrett samhällsproblem

För första gången ger Diskrimineringsombudsmannen ut en rapport som på en övergripande nivå beskriver diskriminering i Sverige.

5 jun 2023

Riktlinjerna för alkoholproblem på arbetsplatser ska uppdateras

Nya forskningsrön gör att Myndigheten för arbetsmiljökunskap behöver uppdatera riktlinjerna som de ger ut för alkoholproblem på arbetsplatser. De nya riktlinjerna beräknas vara klara hösten 2023.

5 jun 2023

Arbetsplatser som är vanliga bland unga inspekteras

Juli är den månad då flest unga skadas på jobbet. Nu inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsplatser som är vanliga bland ungdomar.

5 jun 2023

HFD-mål om arbetsskada vid hemarbete

Vad krävs för att det ska vara fråga om en arbetsskada vid arbete hemifrån? Den frågan har Högsta förvaltningsdomstolen nu prövat.

25 apr 2023

Kvinna könsdiskriminerades vid rekrytering

En kvinna blev bortsållad i rekryteringsprocessen på grund av att arbetsgivaren ansåg att arbetet var för fysiskt krävande för kvinnor. DO bedömer att det var könsdiskriminering.

24 apr 2023

Viktigt med rutiner för utlämnande av allmänna handlingar i semestertider och vid klämdagar

Läs mer om hur myndigheter ska vara tillgängliga i denna analys skriven av vår jurist Maria Bjurholm.

24 apr 2023

Dödligheten på grund av arbetsrelaterad stress bedöms öka i framtiden

Varje år dör drygt 700 personer av jobbstress och fler riskerar att dö av detta i framtiden. Det visar en ny sammanställning från Arbetsmiljöverket.

28 mar 2023

Man döms för förberedelse till olovlig avlyssning

En man döms för förberedelse till olovlig avlyssning efter att ha placerat avlyssningsutrustning i sin chefs arbetsrum. Det framgår av en ny hovrättsdom.

24 mar 2023

Föräldraledig sjuksköterska missgynnades inte i lönerevision

Arbetsdomstolen finner i en ny dom att det inte finns något samband mellan kvinnans föräldraledighet och att hon fått en lägre löneökning än året innan.

7 feb 2023

Tydligheten vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Vilka krav ställs på hur fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska utformas och genomföras? Vår expert svarar på frågan. 

7 feb 2023

Lagändringar på arbetslivsområdet

Vi har gjort ett urval av de viktigaste lagändringarna att ha koll på från och med årsskiftet 2022/2023. Ta del av ändringarna här!

1 feb 2023

Arbetsgivare brister i att förebygga hot och våld på jobbet

Nära åtta av tio arbetsgivare gör inte tillräckligt för att förebygga hot och våld på jobbet. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner i branscher där personalen är särskilt utsatta.

1 feb 2023

Sjukförsäkringen innebär en abstrakt prövning även i fortsättningen

Vår expert Martina Axmin redogör för förändringarna i sjukförsäkringen i denna analys.

5 dec 2022

Är arbetsskor för medarbetare inom omsorgen skattefria?

Vår arbetsrättsjurist Emma Stéen svarar på frågan.

2 dec 2022

Ja till höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Riksdagen sa ja till förslaget om att en arbetskraftsinvandrare ska ha en god försörjning genom sin anställning för att få ett arbetstillstånd beviljat.

2 dec 2022

Personallån mellan myndigheter

En utredare har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som skapar bättre förutsättningar för personallån mellan myndigheter. Slutredovisningen är nu färdig.

15 nov 2022

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i privata bolag

Ska uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöuppgifter ske från bolagsstyrelse till VD och därefter vidare ut i organisationen i ett privat bolag? Läs juristens svar!

7 nov 2022

Diskriminering när kvinnas provanställning avbröts

Det var diskriminering när en kommun i Västsverige avslutade provanställningen för en kvinna som var gravid. Den bedömningen gör DO som nu begär att kommunen ska betala diskrimineringsersättning till kvinnan.

3 nov 2022

Landets akutsjukhus ska inspekteras

Arbetsmiljöverket ska inspektera cirka 70 av landets akutsjukhus. Bakgrunden är de arbetsmiljöproblem som rapporterats från flera sjukhus, ofta kopplade till hög arbetsbelastning.

28 okt 2022

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,