Kurs

Företagshemligheter – de rättsliga aspekterna

Företagshemligheter – de rättsliga aspekterna

Om kursen

Den lag om företagshemligheter som nu gäller i Sverige har sin grund i ett EU-direktiv. Det gör att en del av det som tidigare varit nationell rätt numera är unionsrätt.

Företagshemligheter och know-how har kommit att bli allt viktigare för företag i alla typer av branscher. Detta är inte minst tydligt med tanke på nivåerna på de skadestånd som har tilldelats.

Genom denna kurs kommer du som deltagare att få en djupare förståelse för betydelsen av skyddet för företagshemligheter samt de åtgärder företag kan behöva vidta för att få ett så bra skydd som möjligt. Kopplingar kommer också göras till hur skyddet för företagshemligheter kan användas för att komplettera immaterialrättsliga skydd såsom varumärken och patent.

Kursen riktar in sig till dig som bolagsjurist, advokat eller annan rådgivare. Du bör ha en grundläggande förståelse för juridiska frågeställningar, men behöver inte ha erfarenhet av att ha arbetat med frågor kring företagshemligheter.

Programpunkter

 • Betydelsen av företagshemligheter i dagens näringsliv
 • Regleringen av skyddet och den EU-rättsliga dimensionen
 • Begreppet företagshemlighet
 • Ansvarsreglernas utformning
 • Skadeståndsrättsligt ansvar
 • Straffansvar
 • Proaktiva åtgärder

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Marknads- och immaterialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Christina Wainikka

Kursledare

Christina Wainikka Policyexpert, Svenskt Näringsliv

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Företagshemligheter – de rättsliga aspekterna

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • Lagen om företagshemligheter med kommentarer

  Kommentar till lagen om företagshemligheter skriven av policyexpert Christina Wainikka. Lagkommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.
 • Diskrimineringslagen med kommentarer

  Kommentar till diskrimineringslagen skriven av före detta generaldirektör för Utlänningsnämnden samt tillförordnad Konsumentombudsman och Diskrimineringsombudsman Håkan Sandesjö. Lagkommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.
 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.