Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.

Med JP Arbetsmiljönet får du en komplett bevakning av vad som händer hos relevanta myndigheter, organisationer och i nyhetsmedia. Vi bevakar alla domar om arbetsmiljöbrott från de allmänna domstolarna. Från förvaltningsdomstolarna hämtar vi in alla domar om förlägganden, förbud och utdömande av viten. I tjänsten finns även relevanta avgöranden från exempelvis Arbetsdomstolen och EU-domstolen. Samtliga avgöranden från de högre instanserna refereras av våra jurister. Här hittar du även författningar och förarbeten av intresse för områdena arbetsmiljö och arbetsliv samt relevanta myndighetsföreskrifter och vägledande dokument.

Våra egna jurister och experter vägleder dig genom rättsområdet och kommenterar arbetsmiljölagen och lagen om viten. Med hjälp av referat och djupgående analyser får du stöd i handläggning och beslutsfattande och med nyhetsbrevet håller du dig alltid uppdaterad. Via tjänsten har du även möjlighet att ställa kortare frågor till våra jurister. 

I JP Arbetsmiljönet får du tillgång till:

  • 42 blanketter och checklistor
  • 50 expertanalyser
  • över 440 referat
  • över 2 590 domar och beslut

Du hittar det du söker med hjälp av tjänstens mycket kraftfulla sökfunktion. Du kan skapa dina egna utredningar direkt i tjänsten.

För dig som också behöver förhålla dig till LAS, lagen om anställningsskydd, finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.

Så tycker våra kunder

”Det jag uppskattar mest med JP Arbetsmiljönet är möjligheten att söka och hitta domar samt referat som jag behöver i mitt vardagliga arbete. Deras sammanfattningar och tolkningar är guidande i vårt arbetsmiljöarbete.”

Mona Backlund, Head of Health & Safety - NCC Industry Nordic