I den här interaktiva webbkursen får du en grundlig genomgång av LVU och praktiska verktyg att använda i handläggningen. Det är viktigt att presentera materialet i en ansökan om LVU-vård på ett sätt som gör att domstolen enkelt kan fatta ett korrekt beslut. Därför ligger kursens fokus på att reda ut vad en ansökan ska innehålla och hur strukturen ska se ut. 

Kursen fungerar som en vägledning för dig som handlägger LVU-ärenden och behöver veta hur du på bästa sätt kan lägga upp en vårdansökan till förvaltningsrätten. Men stöd av kursen kan du säkerställa att du följer lagstiftningen och att olika beslut fattas av rätt funktioner och personer.

I kursen kombinerar vi teori med praktik genom att koppla de olika avsnitten till praxis. Dessutom innehåller kursen flera checklistor som du kan skriva ut och använda som stöd när du handlägger LVU-ärenden. Du får också en grundlig genomgång av olika beslutstyper som kan bli aktuella i LVU-ärenden.

Kursen vänder sig i första hand till för dig som handlägger LVU-ärenden, men den passar även förtroendevalda eftersom många beslut fattas av utskott.

Kursinnehåll

  • Förutsättningar för vård
  • Miljöfallen
  • Beteendefallen
  • Omedelbart omhändertagande och placeringsbeslut
  • Vårdens upphörande
  • Umgänge, hemlig vistelseort och flyttningsförbud
  • Läkarundersökning och polishandräckning

E-learning på dina villkor

Du genomför kursen i ditt eget tempo vid datorn, surfplattan eller mobilen. I kursen finns flera fördjupningar där vi reder ut hur lagen tolkas i praktiken. Du får också tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.

Examination och kursintyg

I slutet av kursen gör du ett test där du svarar på ett antal flervalsfrågor. När du klarat testet får du ett kursintyg.