I den här interaktiva webbkursen får du lära dig hur du ska tillämpa reglerna när du handlägger ett ärende. Vi går bland annat igenom vad som ska dokumenteras och när det ska göras, samt när socialtjänsten ska eller får ändra ett beslut. 

Kursen tar upp grundläggande regler kring handläggning och dokumentation, men den går också in på djupet i vissa delar och problematiserar olika begrepp. Därför passar den både dig som är ny i din roll som handläggare och dig som har mer erfarenhet och önskar fördjupning inom vissa handläggningsmoment.

Kursen förankras i de lagar och föreskrifter som är centrala på området. I fokus står därför förvaltningslagen, socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation.

Kursinnehåll

  • Regler om handläggning och dokumentation
  • Ett ärendes uppkomst och utredning
  • Den fortsatta handläggningen
  • Överklagande
  • Verkställighet
  • Ärendet avslutas

E-learning på dina villkor

Du genomför kursen i ditt eget tempo vid datorn, surfplattan eller mobilen. I kursen finns flera fördjupningar där vi undersöker frågeställningar kopplade till ämnet. Du får också tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.

Examination och kursintyg

Kursen avslutas med en examination och du kan ladda ner ett kursintyg när du svarat rätt på frågorna.