Kurs

Kommunal samverkan

Kommunal samverkan

Om kursen

Kommuner och regioner har i alla tider samarbetat med varandra för att skapa största möjliga nytta för sina medlemmar. Traditionellt har samverkan ofta skett genom kommunalförbund, gemensam nämnd, kommunala bolag eller mer formlöst genom överenskommelser om samverkan. Sedan mitten av 2018 är det även möjligt att samverka inom ramen för så kallad kommunal avtalssamverkan.

Under den här kursen kommer de olika formerna som finns för kommunal samverkan att presenteras på ett praktiskt orienterat sätt. Vilka fördelar har de olika formerna och hur bör samverkan konstrueras för att skapa störst mervärde? Kan olika samverkansorgan kombineras för att skapa fördelar? Vilka gränser sätter den kommunala kompetensen för kommuners och regioners samverkan? Vad bör man tänka på när man upprättar ett aktieägaravtal?

En ur ett praktiskt perspektiv central fråga när det gäller samverkan är i vilka sammanhang parterna kan köpa tjänster av varandra utan att genomföra en annonserad upphandling. Därför kommer även bestämmelserna om så kallad intern upphandling och relevant praxis att gås igenom. Vad innebär till exempel Hamburgundantaget och när kan det användas?

Kursen vänder sig till tjänstemän, handläggare, jurister, förtroendevalda med flera i kommuner och regioner som i sin roll behöver hantera frågeställningar avseende kommunalt samarbete. Kursen är också av stor relevans för advokater och andra som i sin yrkesroll lämnar råd och på annat sätt är involverade då kommuner och regioner samarbetar.

Programpunkter

 • Varför samarbetar kommuner och regioner?
 • Vilka former för kommunalt samarbete finns?
 • Hur fungerar kommunalförbund, gemensamma nämnder och kommunala bolag?
 • Vilka fördelar kan skapas genom att kombinera olika samverkansformer?
 • Vad innebär kommunal avtalssamverkan?
 • Vad är särskilt viktigt för kommuner att tänka på då de samverkar med privata aktörer?
 • Kan ”ägarkommunerna” köpa tjänster av ett gemensamägt bolag utan att upphandla?
 • Vad innebär Hamburgundantaget?
 • Vad bör ett samarbetsavtal innehålla?
 • Vilka gränser för samarbete ställs upp i kommunallagen och i annan lag?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Patrik Kastberg

Kursledare

Patrik Kastberg Bitr. chefsjurist, Region Skåne

Patrik Kastberg jobbar som regionjurist på Region Skåne där han har ett särskilt ansvar föraktiebolags- och kommunalrätt. Han håller utbildning inom offentlig förvaltning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:00 Livesänd Antal platser stacks 4450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Kommunal samverkan

Tillfälle: den 15 februari 2022 09:30-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Kommunal samverkan

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

En arbetsgrupp bestående av åtta representanter har identifierat flera lösningar till digital samarbetsplattform.

30 nov 2021

En propositionssamanfattning om ökat skydd för väljares valhemlighet i vallokalen författad av JP Infonets Maria Bjurholm. 

30 nov 2021

En propositionssammanfattning om föreningsfrihet och terroristorganisationer författad av JP Infonets Sonya Friberg.

30 nov 2021