Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende får bistånd till hyresskulder

social-dom-om-bistand-till-hyresskulder-huvudbild.jpg

Som huvudregel beviljas inte ekonomiskt bistånd till skulder. I det här fallet bedömer dock kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

Bakgrund

Kommunstyrelsen (nämnden) avslog en 62-årig kvinnas ansökan om ekonomiskt bistånd till bland annat hyra. Nämnden motiverade beslutet med att det rörde sig hyresskulder, vilket nämnden inte vanligtvis beviljar bistånd för. Enligt nämnden hade kvinnan även så stora behov att hon inte kunde få en skälig levnadsnivå i eget boende och det fanns därför inte skäl att bevilja biståndet för att undvika att hon vräktes.

Kvinnan framförde att hon hade ett långvarigt alkoholmissbruk och stora kognitiva svårigheter. Hon hade sedan mars 2022 vistats på ett HVB-hem och menade att anledningen till att hon inte gjorde en ansökan förrän i juli 2022 var att det var först då hon fick hjälp med det av personalen på boendet.

Förvaltningsrätten konstaterade att kvinnan var diagnostiserad med demenssjukdom samt hade ett alkoholberoende och hade vistats på behandlingshem under perioden i fråga. Enligt förvaltningsrätten innebar hennes svåra hälsotillstånd att hon hade godtagbara skäl att inte löpande ansöka om bistånd till sina boendekostnader för den aktuella perioden. Insatsen på behandlingshemmet hade förlängts periodvis och eftersom avsikten var att hon skulle flytta tillbaka till sin egen bostad hade hon även haft skäl att behålla bostaden. Förvaltningsrätten bedömde sammantaget att kvinnan hade rätt till bistånd för hyresskulderna för att få en skälig levnadsnivå. 

Nämnden överklagade till kammarrätten och framförde bland annat att kvinnan inte skulle klara av att bo i eget boende och att lägenheten inte uppfyllde hennes behov av en skälig levnadsnivå. Enligt nämnden var lägenheten i mycket dåligt skick och behövde sanering. 

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten bedömer att det med hänsyn till kvinnans tillstånd och situation under perioden i fråga står klart att hon hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyran i tid. Enligt kammarrätten framstår det även som sannolikt att hon hade haft rätt till biståndet om hon hade ansökt om det.

Angående det nämnden framfört om bland annat lägenhetens skick, konstaterar kammarrätten att det visserligen kan ha funnits skäl som talade för att boendet inte var en långsiktig lösning på kvinnans boendesituation, men att det inte finns stöd för att låta det påverka bedömningen av om hon har rätt till bistånd (jämför RÅ 1988 ref. 137, RÅ 2009 ref. 4 och HFD 2023 ref. 26). Enligt kammarrätten saknas det skäl att frångå förvaltningsrättens avgörande. Nämndens överklagande avslås därför.

Av Tilda Ekstrand, jurist och redaktör på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Socialnet.

Referat av Kammarrätten i Jönköping 2023-12-06, mål nr 818-23.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. de senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 11 mar 2024

Tilda Ekstrand

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024