Kurs

Rättssäkra barnavårdsutredningar av god kvalitet

Rättssäkra barnavårdsutredningar av god kvalitet

Om kursen

Att utreda ett barns behov av skydd och stöd är komplext och leder inte sällan till livsavgörande följder för barnet. Barnavårdsutredningar är en av socialtjänstens mest krävande uppgifter – att agera för barnets bästa. Hur ser barnets behov och situation ut, kontra vårdnadshavarnas förmåga? Det krävs såväl god kunskap om sociallagstiftningen som kompetens kring barns behov, samtal med barn och föräldrar och utredningsmetodik.

Syftet med denna dag är att ge en helhetsbild av regelverket under de olika momenten i processen och att få fördjupade kunskaper om bakgrunden till lagstiftningen och hur den ska tillämpas.

Särskilt fokus läggs på vikten av delaktighet och barnets bästa. Vi går igenom hur informationsinsamling, analys och bedömning ska kunna leda fram till ett så välgrundat ställningstagande som möjligt.

Du kommer också att få med dig en fördjupad förståelse för, nya tankar om samt konkreta tips kring själva utredningsprocessen.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med barnutredningar, antingen som socialsekreterare, konsult eller arbetsledare/chef.

Programpunkter

 

 • Socialtjänstens övergripande ansvar
 • Kriterier för god kvalitet
 • Barns rättigheter enligt barnkonventionen och annan lagstiftning
 • Handläggning av ansökan och anmälningar
 • Förhandsbedömning och skyddsbedömning
 • Utredningsplanen – ett reellt verktyg
 • Delaktighet
 • Utredningsprocessen
 • Handläggning och dokumentation av utredningsarbetet
 • Barns behov i centrum – BBIC m.m.
 • Att sammanställa beslutsunderlag
 • Analys på ett systematiskt sätt
 • Bedömning – socialtjänstens professionella slutsats gällande barnets bästa
 • Att fatta välgrundade beslut
 • Kort om planering av insats

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,5/5)

Omdöme om kursen (4,5)

Baseras på 8 kursdeltagare

Ulrika Ekebro

Kursledare

Ulrika Ekebro Socionom

Ulrika Ekebro har en bakgrund inom socialtjänsten och har tidigare arbetat som socialkonsulent med tillsyn av och vägledning till socialnämnder. Hon håller utbildning inom socialrätt för JP Utbildning.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Rättssäkra barnavårdsutredningar av god kvalitet

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Socialnet

  Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
 • JP Serveringstillståndsnet

  Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
 • JP RättsfallsnetBistånd SoL

  JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Brottsoffermyndighetens roll som informations- och kunskapscentrum på brottsofferområdet förstärks i och med ökade anslag och nya regeringsuppdrag.

24 jan 2023

Ny rapport från IVO visar att flickor på SiS särskilda ungdomshem utsätts för hot, kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder på sina boenden.

24 jan 2023

Syftet är att förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdgivare och omsorgsgivare och därmed förbättra vården till och insatserna för den enskilde.

19 jan 2023