Logga in

Glömt ditt lösenord?

Bättre stöd och skydd för personer i skyddat boende

social-battre-stod-och-skydd-for-personer-i-skyddat-boende-huvudbild.jpg

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende och stärka barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende.

Lagändringarna innebär bland annat att skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen. Barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt, och socialnämnden ska ansvara för att tillgodose barnets behov av stöd- och hjälpinsatser. Dessutom införs en ny lag som innebär att barn ska kunna beviljas skyddat boende även när samtycke saknas från en av vårdnadshavarna.

Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

Vad innebär lagändringarna för din verksamhet?

Välkommen till vår extrainsatta halvdagskurs den 15 april där vi går igenom den nya lagen och vilka förändringar den innebär för barn och vuxna. Läs mer om kursen och anmäl dig här >

Publicerad 7 mar 2024

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024