Konferens

Skoljuridikens dag

Skoljuridikens dag

Om konferensen

Alla som måste behärska den juridik som reglerar skolans och förskolans verksamhet vet att Skoljuridikens dag är en högtidsdag av rang. Också 2023 kommer denna dag att äga rum och det för inte mindre än tolfte gången i ordningen. Precis som de tidigare gångerna kommer programmet att präglas av det som hänt sedan sist och det som är verkligt aktuellt vad gäller lagstiftning och rättspraxis inom skoljuridikens område. Eftersom vi alltid varit måna om dagens aktualitet kommer programmet att fyllas på vartefter, men i stora drag kan innehållet beskrivas så här:

De viktigaste nyheterna på skoljuridikens område

Viktig praxis under det gångna året

Utredningar och lagförslag med potential att bli verklighet

Vi fortsätter med den flexibla möjligheten att kunna delta på kursen både på distans och genom fysiskt deltagande med oss på Citykonferensen i Stockholm. 

Program kommer vi att publicera vartefter riksdagens, regeringens, myndigheternas och domstolarnas skoljuridiskt intressanta insatser klarnar.

Välkommen till oss på JP Infonet och den tolfte upplagan av Skoljuridikens dag 2023!

Program

Incheckning för de fysiskt deltagande

08:30-09:00

Inledning - välkomna till Skoljuridikens dag!

09:00-09:05

Läs mer

Praxisgenomgång- nytt från domstolar och tillsynsmyndigheter

09:05-09:40

Läs mer

Aktuella reformer- pågående utredningar och ny lagstiftning

09:40-10:20

Läs mer

Förmiddags fika

10:20-10:35

Lärares användning av disciplinära åtgärder i skolan

10:35-11:15

Läs mer

Frågestund med förmiddagens talare

11:15-12:00

Läs mer

Lunch

12:00-13:00

AI i skolan

13:00-13:45

Läs mer

Skolan vid yttre hot och i kristid

13:45-14:15

Läs mer

Eftermiddagsfika

14:15-14:30

Möjligheter och hinder att utbyta information i en skolenhet

14:30-14:55

Läs mer

Frågestund med eftermiddagens talare

14:55-15:25

Läs mer

Problematisk skolfrånvaro

15:25-15:55

Läs mer

Avslutning

15:55-16:00

Läs mer

Medverkande

Medarbetare

Matilda Khori

Projektledare utbildning

Maria Bjurholm

Rådgivare, jurist

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk expert och konsult

Maria Refors Legge

Rättsvetenskaplig forskare vid Totalförsvarets...

Charlotta Kronblad

Jurist, doktor i digital transformation från...

Simon Jernelöv

Rådgivare, jurist

Gustaf von Essen

Rådgivare, jurist

Natalie Glotz Stade

Rådgivare, jurist

Janna Sundberg

Rådgivare, jurist

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd

Livesänd

09:00-16:00 Livesänd Antal platser stacks 3250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Skoljuridikens dag

Tillfälle: den 26 oktober 2023 09:00-16:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Skoljuridikens dag

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
På plats i Stockholm

På plats i Stockholm

09:00-16:00 Stockholm Antal platser stacks 3750 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Skoljuridikens dag

Tillfälle: den 26 oktober 2023 09:00-16:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Skoljuridikens dag

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

85,2 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga, jämfört med 85,0 procent år 2022.

2 okt 2023

Vår skoljurist svarar på frågan här!

2 okt 2023

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023