Kurs – Så får du verklig nytta av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan

Sa_far_du_verklig_nytta_av_det_systematiska_kvalitetsarbetet_i_skolan16x9.jpgAlla skolor, förskolor och fritidshem är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete (SKA). Tanken är förstås att detta arbete ska bidra till att skolor, förskolor och fritidshem har en metod för att kontinuerligt utvärdera verksamheten, förändra det som inte fungerar och hitta utvecklingsmöjligheterna. Verkligheten är dock emellanåt en annan. Bland alla lagstadgade krav på planer och dokumentation som vilar på skolans axlar, kan SKA uppfattas enbart som en börda och inte det grundläggande verktyg för kvalitet och utveckling det har potential att vara.

Under utbildningen ”Så får du verklig nytta av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan” kommer du att få en praktisk och verksamhetsnära genomgång av hur ett effektivt och för verksamheten värdefullt SKA kan gå till. Här kommer att finnas praktiska exempel på hur man går tillväga för att göra SKA till en ständigt aktuell tillgång i det dagliga arbetet med ett fungerande kvalitetsarbete med analys, måluppfyllelse och förbättringsåtgärder.

Kursen riktar sig till alla i skolan, förskolan och fritidshemmen som ansvarar för eller deltar i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kursledare

Tommy Nilsson

Tommy Nilsson är gymnasielärare, samhällsvetare och statsvetare.

Tommy Nilsson är gymnasielärare, samhällsvetare och statsvetare. Förutom tiden i läraryrket har han varit handläggare och utredare på Skolverket och Skolinspektionen samt utredare och kvalitetsstrateg på kommunala förvaltningar. Tommy håller utbildning inom skoljuridik för JP Utbildning och skriver för JP Skolnet.

Utbildningen behandlar bland annat följande

 • Regelverket kring SKA
 • Hur analyserar man resultatet?
 • Hur vet man vilka åtgärder som ska sättas in för att få bukt med det som inte fungerar?
 • Hur bedriver man ett effektivt förbättringsarbete?
 • Nyckeltal
 • Vad ska (inte) mätas?
 • Fokusområden
 • Systematiskt kvalitetsarbete för skola
 • Systematiskt kvalitetsarbete för huvudman
 • Verksamhetsplaneringen och det systematiska kvalitetsarbetet
 • Dokumentation

Då det systematiska kvalitetsarbetet ger stora möjligheter till anpassning är det naturligt att det finns många sätt att göra saker på. Därför är deltagarnas erfarenheter och funderingar en viktig del av dagen.

Toppbetyg för denna dag. Väldigt rappt, tydligt och informativt.

Henrik Hed, Skolchef - Lust & lära i Bollnäs