Kurs

Så får du verklig nytta av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan

Så får du verklig nytta av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan

Om kursen

Alla skolor, förskolor och fritidshem är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete (SKA). Tanken är förstås att detta arbete ska bidra till att skolor, förskolor och fritidshem har en metod för att kontinuerligt utvärdera verksamheten, förändra det som inte fungerar och hitta utvecklingsmöjligheterna. Verkligheten är dock emellanåt en annan. Bland alla lagstadgade krav på planer och dokumentation som vilar på skolans axlar, kan SKA uppfattas enbart som en börda och inte det grundläggande verktyg för kvalitet och utveckling det har potential att vara.

Under utbildningen ”Så får du verklig nytta av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan” kommer du att få en praktisk och verksamhetsnära genomgång av hur ett effektivt och för verksamheten värdefullt SKA kan gå till. Här kommer att finnas praktiska exempel på hur man går tillväga för att göra SKA till en ständigt aktuell tillgång i det dagliga arbetet med ett fungerande kvalitetsarbete med analys, måluppfyllelse och förbättringsåtgärder.

Kursen riktar sig till alla i skolan, förskolan och fritidshemmen som ansvarar för eller deltar i det systematiska kvalitetsarbetet.

Då det systematiska kvalitetsarbetet ger stora möjligheter till anpassning är det naturligt att det finns många sätt att göra saker på. Därför är deltagarnas erfarenheter och funderingar en viktig del av dagen.

Programpunkter

 

 • Regelverket kring SKA
 • Hur analyserar man resultatet?
 • Hur vet man vilka åtgärder som ska sättas in för att få bukt med det som inte fungerar?
 • Hur bedriver man ett effektivt förbättringsarbete?
 • Nyckeltal
 • Vad ska (inte) mätas?
 • Fokusområden
 • Systematiskt kvalitetsarbete för skola
 • Systematiskt kvalitetsarbete för huvudman
 • Verksamhetsplaneringen och det systematiska kvalitetsarbetet
 • Dokumentation

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Skolnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,4/5)

Omdöme om kursen (4,4)

Baseras på 8 kursdeltagare

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle

 • Toppbetyg för denna dag. Väldigt rappt, tydligt och informativt. Henrik Hed Skolchef Lust & lära i Bollnäs

Tommy Nilsson

Kursledare

Tommy Nilsson Kvalitetstrateg/sakkunnig

Tommy Nilsson är gymnasielärare, samhällsvetare och statsvetare. Förutom tiden i läraryrket har han varit handläggare och utredare på Skolverket och Skolinspektionen samt utredare och kvalitetsstrateg på kommunala förvaltningar. Tommy håller utbildning inom skoljuridik för JP Utbildning och skriver för JP Skolnet.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Så får du verklig nytta av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • Rådgivning inom skola

  Har du svårigheter med frågor inom skoljuridik som till exempel dokumentation, förelägganden eller överklaganden? Låt våra jurister hjälpa till!
 • JP RättsfallsnetSkolskjuts

  JP Rättsfallsnet–Skolskjuts ger dig till tillgång till alla domar om skolskjuts.

Nyheter

Ny proposition för att bättre spegla elevernas kunskaper och främja kunskapsutveckling.

16 nov 2021

En studiecoach bidrog till att fler elever inom vuxenutbildningen fick stöd och kunde klara av studierna.

16 nov 2021

En förkortning av JP Infonets expert Linda Larssons analys om viktiga aspekter vid barnvaccination mot covid-19 i skolan.

20 okt 2021