Kurs - Gymnasieskolan - rättslig reglering och aktuella frågor

Gymnasieskolan är en frivillig skolform där regelverket till stora delar skiljer sig åt från vad som gäller grundskolan och andra obligatoriska skolformer. Under tiden i gymnasieskolan fyller också de allra flesta elever 18 år och blir myndiga.

Under utbildningen tas ett antal centrala och aktuella frågor avseende gymnasieskolan upp och gås igenom ur ett praktiskt perspektiv. Stort utrymme kommer ges för deltagarnas egna frågor.

Områden som kommer gås igenom vid utbildningen är bl.a. mottagande (behörighet, urval), särskilt stöd och extra anpassningar, kontakt med hemmet, ingripanden mot elever, nyanlända elever samt nyheter på gymnasieskolans område.

Kursen vänder sig till rektorer, skolchefer, lärare, tjänstemän på förvaltning samt andra som är intresserade av att lära sig mer om dessa frågor.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Mycket bra gymnasiespecifik utbildningsdag med många bra ämnen som togs upp"
"Bra övergripande genomgång. Skönt med koncentration på gymnasiefrågor"
"Matnyttig"

Föreläsare

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk Expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildningar inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Program för utbildningen

Områden som kommer gås igenom vid utbildningen är bl.a. mottagande (behörighet, urval), särskilt stöd och extra anpassningar, kontakt med hemmet, ingripanden mot elever, nyanlända elever samt nyheter på gymnasieskolans område

Kontakt

Har du frågor om kursen Gymnasieskolan - rättslig reglering och aktuella frågor eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom skoljuridik, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000