Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Barns rättigheter i skolan

Barns rättigheter i skolan

Om kursen

När det gäller barns rättigheter i skolan ställs skolpersonal ofta inför svåra rättsliga frågor. Hur förhåller sig exempelvis barns rätt till självbestämmande till vårdnadshavares bestämmanderätt och hur påverkar det skolan? Vad händer om skolplikten och religionsfriheten kommer i konflikt? Var går gränserna för skolans befogenheter för att säkra trygghet och studiero? Och hur ser skolans ansvar för barns säkerhet ut i relation till polisens, socialtjänstens, vårdnadshavarnas och barnens eget ansvar?

För att besvara frågor som dessa ger skollagen endast ett begränsat stöd. I stället behövs grundläggande kunskaper om exempelvis familjerätt, skadeståndsrätt, socialrätt och straffrätt. Även grundlagsbestämmelser och internationella konventioner om mänskliga rättigheter är centrala i bedömningarna och, som alltid när det gäller frågor om barn, är barnkonventionen en helt grundläggande utgångspunkt.

Denna kurs ger dig som deltagare kunskaper om hur olika regelverk hänger ihop och hur de påverkar skolans verksamhet. Kursen ger dig även viktiga utgångpunkter för att göra svåra bedömningar av frågor som rör barns rättigheter i skolan. Genom diskussion av praktiska exempel tränas deltagarna att göra juridiskt korrekta avväganden. Detta är nödvändig kunskap för alla som arbetar med barn i skolan.

Programpunkter

  • Barnkonventionens roll i rättssystemet
  • Grundläggande rättigheter och friheter i en skolkontext
  • Vårdnadshavares ansvar för barn
  • Barns rätt till själv- och medbestämmande
  • Skolans ansvar för barns trygghet och säkerhet – tillsynsansvar
  • Skolans ansvar i relation till andra samhällsaktörer, till exempel polis och socialtjänst

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Skolnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Vera Yllner

Kursledare

Vera Yllner Jurist, Stockholms universitet

Vera Yllner är jurist och arbetar på Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat på Barnrättscentrum och på domstol. Hon är adjunkt i barnrätt, familjerätt och offentlig rätt.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Kurs: Barns rättigheter i skolan

Tillfälle: den 29 april 2025 09:00-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Barns rättigheter i skolan

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy