Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Gröna utmaningar – en nyhetsdag om miljöjuridik

Gröna utmaningar – en nyhetsdag om miljöjuridik

Om kursen

Svensk miljörätt utvecklas och byggs på hela tiden. Detta beror på nationellt arbete inte minst genom Naturvårdsverket men också som resultat av vårt EU-medlemskap och det aktiva svenska deltagandet i FN:s miljöarbete. Bakgrunden till den snabba förändring som sker beror på att Sverige, Europa och världen står inför nya och växande utmaningar när det gäller vår miljö och framtid. Dagligen hör vi nyheter om klimatförändring, översvämningar, hot mot den biologiska mångfalden och hotade arter. Andra frågor som står högt upp på dagordningen är cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion och produktion, återvinning och hållbara investeringar. Också EU-domstolen liksom våra svenska domstolar som Högsta domstolen och mark- och miljödomstolarna kan sägas ha en viktig roll att föra utvecklingen framåt.

Den här nyhetsdagen är tänkt att vara ett seminarium om det som nyligen har beslutats i Sverige, Europa och världen och de förslag där diskussion och förhandlingar fortfarande pågår – hållbarhetsfrågor med fokus på normgivning som regler och domstolsavgöranden inom skilda politikområden som angår miljön.

Efter avslutad kurs ska du som deltagare ha en bättre förståelse kring hur utvecklingen inom miljörätt ser ut men även vara uppdaterad med det absolut senaste inom området. Du kommer lära dig mer om vad som kommer att implementeras inom ditt område och hur det påverkar ditt arbete.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som arbetar med miljöfrågor vid till exempel exploatering och utveckling inom miljö, inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Programpunkter  • Agenda 2030
  • Klimat
  • Natura 2000
  • Hållbara investeringar
  • Den europiska gröna given
  • Avfallstrappan
  • Cirkulär ekonomi
  • Utveckling av rättspraxis på miljöområdet

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Miljönet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Är du jurist får du möjligheten att testa Juristpaketet kostnadsfritt. Paketet innehåller en digital rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material du behöver.

Katarina Sundberg

Kursledare

Katarina Sundberg Jurist och samhällspolitisk rådgivare, Avfall Sverige

Katarina Sundberg arbetar som samhällspolitisk rådgivare på branschorganisationen Avfall Sverige. Hon har tidigare arbetat som kanslichef för Agenda 2030-delegationen och har mångårig erfarenhet av arbete med frågor kopplade till hållbar utveckling och kommunalrätt inom Regeringskansliet. Katarina håller utbildning inom miljörätt

Stefan Rubenson

Kursledare

Stefan Rubenson Jurist och miljörättsexpert, Senior Advisor

Stefan Rubenson har tidigare varit ordförande i Statens Va-nämnd och chef för Miljödepartementets rättsenhet med ansvar för lagstiftningsarbetet av miljöbalken. Håller utbildning inom miljörätt och skriver för JP Miljönet och JP Samhällsbyggnadsnet.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Gröna utmaningar – en nyhetsdag om miljöjuridik

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA
Skicka anmälan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Bolag uppfyller inte kraven i 3 kap. 4 § MB om god hushållning av jordbruksmark och en storskalig solcellspark är därför förbjuden, anser MÖD.

30 maj 2024

Mattias Goldmanns analys visar att Sveriges medlemskapet i Nato får betydande konsekvenser för Sveriges agerande inom klimat, infrastruktur och energi.  

23 maj 2024

I denna intervju med Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, berättar han bland annat om bakgrunden till målet, målets betydelse för Aurora-målet och andra konsekvenser av utgången i målet.  

23 maj 2024