Kurs

Gröna utmaningar – en nyhetsdag om miljöjuridik

Gröna utmaningar – en nyhetsdag om miljöjuridik

Om kursen

Svensk miljörätt utvecklas och byggs på hela tiden. Detta beror på nationellt arbete inte minst genom Naturvårdsverket men också som resultat av vårt EU-medlemskap och det aktiva svenska deltagandet i FN:s miljöarbete. Bakgrunden till den snabba förändring som sker beror på att Sverige, Europa och världen står inför nya och växande utmaningar när det gäller vår miljö och framtid. Dagligen hör vi nyheter om klimatförändring, översvämningar, hot mot den biologiska mångfalden och hotade arter. Andra frågor som står högt upp på dagordningen är cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion och produktion, återvinning och hållbara investeringar. Också EU-domstolen liksom våra svenska domstolar som Högsta domstolen och mark- och miljödomstolarna kan sägas ha en viktig roll att föra utvecklingen framåt.

Den här nyhetsdagen är tänkt att vara ett seminarium om det som nyligen har beslutats i Sverige, Europa och världen och de förslag där diskussion och förhandlingar fortfarande pågår – hållbarhetsfrågor med fokus på normgivning som regler och domstolsavgöranden inom skilda politikområden som angår miljön.

Efter avslutad kurs ska du som deltagare ha en bättre förståelse kring hur utvecklingen inom miljörätt ser ut men även vara uppdaterad med det absolut senaste inom området. Du kommer lära dig mer om vad som kommer att implementeras inom ditt område och hur det påverkar ditt arbete.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med miljöfrågor vid till exempel exploatering och utveckling inom miljö, inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Programpunkter • Agenda 2030
 • Klimat
 • Natura 2000
 • Hållbara investeringar
 • Den europiska gröna given
 • Avfallstrappan
 • Cirkulär ekonomi
 • Utveckling av rättspraxis på miljöområdet

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Miljönet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Katarina Sundberg

Kursledare

Katarina Sundberg Jurist och samhällspolitisk rådgivare, Avfall Sverige

Katarina Sundberg arbetar som samhällspolitisk rådgivare på branschorganisationen Avfall Sverige. Hon har tidigare arbetat som kanslichef för Agenda 2030-delegationen och har mångårig erfarenhet av arbete med frågor kopplade till hållbar utveckling och kommunalrätt inom Regeringskansliet. Katarina håller utbildning inom miljörätt

Stefan Rubenson

Kursledare

Stefan Rubenson Jurist och miljörättsexpert, Senior Advisor

Stefan Rubenson har tidigare varit ordförande i Statens Va-nämnd och chef för Miljödepartementets rättsenhet med ansvar för lagstiftningsarbetet av miljöbalken. Håller utbildning inom miljörätt och skriver för JP Miljönet och JP Samhällsbyggnadsnet.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-14:00 Livesänd Antal platser stacks 5450 kr exklusive moms.

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Gröna utmaningar – en nyhetsdag om miljöjuridik

Tillfälle: den 15 september 2022 09:00-14:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Gröna utmaningar – en nyhetsdag om miljöjuridik

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-14:00 Stockholm Antal platser stacks 5950 kr exklusive moms.

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Gröna utmaningar – en nyhetsdag om miljöjuridik

Tillfälle: den 15 september 2022 09:00-14:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Gröna utmaningar – en nyhetsdag om miljöjuridik

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Miljörättslig vattendag
Avfallslagstiftningen
Dagvattenjuridik

Tjänster

 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
 • JP Djurnet

  Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
 • JP RättsfallsnetMark och miljö

  Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Regeringen har fattat beslut om förnyat tillstånd till Vattenfall för vindkraftsparken Kriegers flak söder om Trelleborg. Ändringen innebär att större vindkraftverk kan byggas och att de kan vara i drift under hela sin tekniska livslängd.

2 jun 2022

Regeringen beslutar nu om flera uppdrag för att få en grund för framtidens vargförvaltning.

2 jun 2022

En man åtalades för grovt artskyddsbrott efter att ha handlat med och salufört särskilt hotade, sällsynta och skyddsvärda reptiler. Enligt hovrätten har den åtalade mannen gjort sig skyldig till sex fall av grovt artskyddsbrott och 24 fall av artskyddsbrott som inte är grovt.

9 maj 2022