Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kurs

Detaljplaners samspel med miljöbalken

Detaljplaners samspel med miljöbalken

Om kursen

Kursen innehåller en genomgång av de regler i plan- och bygglagen (PBL) som påverkar planprocesser, exploateringsavtal med mera med kopplingar till miljöbalken. Reglerna om miljöbedömningar som varit i kraft sedan 1 januari 2018 är inkluderade i kursen. Även lagstiftningen om miljökvalitetsnormer från och med 1 januari 2019 nämns kort. Vi tittar även på hur strandskyddet, artskyddet och frågorna om brukningsvärd jordbruksmark spelar in.

PBL förnyades i sin helhet 2 maj 2011 och sedan ikraftträdandet har det skett oerhört många ändringar i den nya lagen, de senaste under 2022. Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler om miljöbedömningar och miljökvalitetsnormer, något som påverkar kommunernas planprocesser på ett betydande sätt. Vad krävs nu i form av samråd och underlag?

Vad händer med redan pågående planering?

Hur påverkar miljökvalitetsnormerna planprocessen?

Under kursen går vi igenom grundstrukturen för de ändringar som skett i PBL. Vi tittar på planprocesser och exploateringsavtal. Vi fördjupar oss särskilt i miljöfrågor såsom saneringskrav samt tillstånds- och anmälningskrav liksom miljökonsekvensbeskrivningarna med fokus på samspelet och kopplingarna mellan lagstiftningen. Vi redovisar nytillkomna rättsfall. Under kursen analyserar och diskuterar vi även praktiska fall.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar inom kommun eller länsstyrelse men passar även dig som arbetar som fastighetsutvecklare, konsult, juridisk rådgivare med mera. Kursen är en fördjupningskurs och passar dig som har arbetat inom området i några år.

Programpunkter 

  • Allmänt om PBL
  • Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
  • Plansystemet och den nya detaljplaneprocessen
  • Nya regler om markanvisningsavtal och exploateringsavtal- även med koppling mot saneringskrav
  • Sampel med nya regler om miljöbedömning och MKB
  • Strandskyddet och dess betydelse vid detaljplanering
  • Andra kopplingar till miljöbalken 
  • Frågor

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Fastighetsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,5/5)

Omdöme om kursen (4,5)

Baseras på 6 kursdeltagare

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle

  • "Jättebra, Pia är väldigt kunnig och bra som föreläsare." David Reuterskiöld Seniorkonsult miljö Norconsult AB

Pia Pehrson

Kursledare

Pia Pehrson Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Advokaten Pia Pehrson har mångårig erfarenhet från rådgivning och utbildning inom områdena miljörätt och plan- och bygglovsjuridiken. Håller utbildning inom miljörätt och skriver för JP Samhällsbyggnadsnet och JP Miljönet.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Detaljplaners samspel med miljöbalken

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
Skicka anmälan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att fastighetsägare ska få utökade möjligheter att bryta med hyresgäster som begår brottsliga handlingar.

22 mar 2024

Under 2023 ökade antalet vräkningar med 10 procent jämfört med året innan. Antalet vräkningar där barn berörs har också ökat. Det framgår av nya siffror från Kronofogden.

26 feb 2024