Kurs

Detaljplaners samspel med miljöbalken

Detaljplaners samspel med miljöbalken

Om kursen

Kursen innehåller en genomgång av de regler i plan- och bygglagen som påverkar planprocesser, exploateringsavtal med mera med kopplingar till miljöbalken. Reglerna om miljöbedömningar som varit i kraft sedan 1/1 2018 är inkluderade i kursen. Även den nya lagstiftningen om miljökvalitetsnormer från och med 1/1 2019 nämns kort.

Plan och bygglagen (PBL) förnyades i sin helhet 2 maj 2011 och sedan ikraftträdandet har det skett oerhört många ändringar i den nya lagen, de senaste under 2018. Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler om miljöbedömningar och MKN något som påverkar kommunernas planprocesser på betydande sätt.

 • Vad krävs nu i form av samråd och underlag? Vad händer med redan pågående planering?
 • Hur påverkarmiljökvalitetsnormerna planprocessen?

Under kursen går vi igenom grundstrukturen för de ändringar som skett i PBL. Vi tittar på planprocesser och exploateringsavtal. Vi fördjupar oss särskilt i miljöfrågorna som saneringskrav och tillstånds/anmälningskrav liksom miljökonsekvensbeskrivningarna med fokus på samspelet och kopplingarna mellan lagstiftningen. Vi redovisar nytillkomna rättsfall. Under kursen analyserar och diskuterar vi även praktiska fall.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar inom kommun eller länsstyrelse men passar även dig som arbetar med som fastighetsutvecklare, konsult, juridisk rådgivare med flera. Kursen är en fördjupningskurs och passar dig som har arbetat inom området i några år.

Programpunkter  • Allmänt om PBL
 • Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
 • Plansystemet och den nya detaljplaneprocessen
 • Nya regler om markanvisningsavtal och exploateringsavtal- även med koppling mot saneringskrav
 • Sampel med nya regler om miljöbedömning och MKB
 • Strandskyddet och dess betydelse vid detaljplanering
 • Andra kopplingar till miljöbalken 
 • Frågor

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Fastighetsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,5/5)

Omdöme om kursen (4,5)

Baseras på 6 kursdeltagare

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle

 • "Jättebra, Pia är väldigt kunnig och bra som föreläsare." David Reuterskiöld Seniorkonsult miljö Norconsult AB

Pia Pehrson

Kursledare

Pia Pehrson Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Advokaten Pia Pehrson har mångårig erfarenhet från rådgivning och utbildning inom områdena miljörätt och plan- och bygglovsjuridiken. Håller utbildning inom miljörätt och skriver för JP Samhällsbyggnadsnet och JP Miljönet.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-16:00 Livesänd Antal platser stacks 6850 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Detaljplaners samspel med miljöbalken

Tillfälle: den 26 januari 2023 09:00-16:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Detaljplaners samspel med miljöbalken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-16:00 Stockholm Antal platser stacks 7350 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Detaljplaners samspel med miljöbalken

Tillfälle: den 26 januari 2023 09:00-16:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Detaljplaners samspel med miljöbalken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En särskild utredare ska se över den hyres­rätts­liga regle­ringen kring uppsäg­ning av hyres­avtal i fall där hyres­gästen, eller någon som denne ansvarar för, har begått brott.

18 aug 2022

Den 1 augusti 2022 ändrades plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen beträffande bland annat effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn.

17 aug 2022

Migrationsverket hyrde enligt ett hyresavtal en lägenhet av en fastighetsägare, vilken användes som bostad för asylsökande. En boende i lägenheten anlade en brand som föranledde skador för drygt 475 000 kronor.

3 jun 2022