Kurs

GDPR ur ett HR-perspektiv

GDPR ur ett HR-perspektiv

Om kursen

Denna kurs vänder sig till chefer med personalansvar och HR-funktioner i offentlig förvaltning. Vi riktar in oss på praktiskt dataskyddsarbete i förvaltningen och för den egna personalen, med avstamp i GDPR, dataskyddslagen, förvaltningslagen och övrig relevant lagstiftning. Vi belyser skärningspunkter mellan GDPR och andra tillämpliga regler, så som; arbetsmiljölagen, arkivregler, MBL och offentlighetsprincipen och går igenom alla steg i personalarbetet från rekryteringsprocess till anställningens avslutande. Vi föreslår rutiner och diskuterar hantering av särskilda ärenden som registerkontroll, övervakning, personalärenden, och utlämnande av handling. Målet är att deltagarna ska känna att de har kontroll över regelverket och även få konkreta förslag för det praktiska arbetet.   
 

Kursen ger dig fördjupad kunskap om en mängd frågor. Får en arbetsgivare till exempel kräva att en arbetssökande bifogar en bild på sig själv i ansökan? Är det lagligt att övervaka arbetstagarnas internetanvändning? Och vad ska man tänka på vid kamerabevakning på en arbetsplats?

Programpunkter

 

 • Dataskyddsarbetet – roller och ansvar
 • Kort om laglig grund och de övergripande principerna
 • Särskilt om ”allmänt intresse”
 • Ska vi undvika samtycken?
 • Lagstöd för behandling av känsliga uppgifter
 • Om uppgifter från tredje part
 • Särskilt om incidenter och sekretess
 • Vem har rätt att ”bli glömd”?
 • Ansökan, intyg, testresultat
 • Rekryteringsfirmor, arkivering och offentlighetsprincipen
 • Praktiskt om hälsouppgifter
 • Särskilda händelser – disciplinära åtgärder, brottsuppgifter med mera
 • Övervakning och kontroll
 • Webpublicering och sociala medier
 • Anställningens avslutande, avgångsorsaker, arkiv och offentlighet

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Arbetsrättsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Laura Gashi

Kursledare

Laura Gashi Rådgivare, jurist

Laura arbetar med rådgivning inom dataskydd samt håller kurser i  IT-rätt hos JP Infonet.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: GDPR ur ett HR-perspektiv

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Vår expert Martina Axmin redogör för förändringarna i sjukförsäkringen i denna analys.

5 dec 2022

Vår arbetsrättsjurist Emma Stéen svarar på frågan.

2 dec 2022

Riksdagen sa ja till förslaget om att en arbetskraftsinvandrare ska ha en god försörjning genom sin anställning för att få ett arbetstillstånd beviljat.

2 dec 2022