Kurs – GDPR ur ett HR-perspektiv

GDPR_ur_ett_HR-perspektiv_16x9.jpgDenna kurs vänder sig till chefer med personalansvar och HR-funktioner i offentlig förvaltning. Vi riktar in oss på praktiskt dataskyddsarbete i förvaltningen och för den egna personalen, med avstamp i GDPR, dataskyddslagen, förvaltningslagen och övrig relevant lagstiftning. Vi belyser skärningspunkter mellan GDPR och andra tillämpliga regler, så som; arbetsmiljölagen, arkivregler, MBL och offentlighetsprincipen och går igenom alla steg i personalarbetet från rekryteringsprocess till anställningens avslutande. Vi föreslår rutiner och diskuterar hantering av särskilda ärenden som registerkontroll, övervakning, personalärenden, och utlämnande av handling. Målet är att deltagarna ska känna att de har kontroll över regelverket och även få konkreta förslag för det praktiska arbetet.    

Kursledare

Laura Gashi

Rådgivare, jurist

Laura arbetar med rådgivning inom dataskydd samt håller kurser i  IT-rätt hos JP Infonet.

Emma Svärd

Rådgivare, jurist

Emma är jurist och håller kurser inom IT-rätt och dataskydd. Hon arbetar även med rådgivning inom dataskydd på JP Infonet. 

Programpunkter för utbildningen

 • Dataskyddsarbetet – roller och ansvar
 • Kort om laglig grund och de övergripande principerna
 • Särskilt om ”allmänt intresse”
 • Ska vi undvika samtycken?
 • Lagstöd för behandling av känsliga uppgifter
 • Om uppgifter från tredje part
 • Särskilt om incidenter och sekretess
 • Vem har rätt att ”bli glömd”?
 • Ansökan, intyg, testresultat
 • Rekryteringsfirmor, arkivering och offentlighetsprincipen
 • Praktiskt om hälsouppgifter
 • Särskilda händelser – disciplinära åtgärder, brottsuppgifter med mera
 • Övervakning och kontroll
 • Webpublicering och sociala medier
 • Anställningens avslutande, avgångsorsaker, arkiv och offentlighet

Kursen ger dig också fördjupad kunskap om en mängd frågor. Får en arbetsgivare till exempel kräva att en arbetssökande bifogar en bild på sig själv i ansökan? Är det lagligt att övervaka arbetstagarnas internetanvändning? Och vad ska man tänka på vid kamerabevakning på en arbetsplats?