Logga in

Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om allmänna vattentjänster

Lagkommentaren är skriven av jurist och miljörättsexpert Stefan Rubenson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om allmänna vattentjänster

I Sverige har kommunerna sedan 1950-talet haft det övergripande ansvaret för att vattenförsörjning och avlopp ordnas på ett godtagbart sätt när det i större sammanhang av sanitära skäl behövs gemensamma lösningar för flera fastigheter. Också miljöskäl kan påkalla att det allmänna ansvarar för avloppsfrågor för en samlad bebyggelse Kommunernas skyldighet att ordna vattentjänster regleras i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, vattentjänstlagen.  

Vattentjänstlagen har stor betydelse för samhällets planering och byggande. Ofta är kommunalt VA en förutsättning för utbyggnad av bostadsområden och omvandling av äldre sommarstugeområden till permanentbostäder. Vattentjänstlagen ställer krav på vad VA-huvudmannen ska ordna och sköta, men den ställer också krav på fastighetsägarna. Dessa är skyldiga att använda anläggningen enligt huvudmannens föreskrifter så att den inte skadas. Den som inte lever upp till sina förpliktelser kan bli skadeståndsskyldig. Det gäller både huvudmännen och fastighetsägarna. 

Lagen kommenteras paragraf för paragraf, med utgångspunkt i lagstiftning, förarbeten och praxis. I kommentaren behandlas frågor som kommunens skyldigheter att inrätta vatten och avlopp, miljöfrågor i VA-sammanhang, dagvatten, gränserna för kommunens utbyggnadsskyldigheter, skyldighet för fastighetsägarna att betala avgifter, skadeståndsskyldighet för VA-huvudmannen och skadeståndsskyldighet för fastighetsägarna. 

Stefan Rubenson har varit ordförande och chef för Statens va-nämnd. 

Författare

Stefan Rubenson

Jurist och miljörättsexpert, Senior Advisor

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Rådet har formellt antagit direktivet om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser. Genom lagstiftningen kommer utredningar av och åtal för miljöbrott att förbättras.   

22 apr 2024

Europeiska unionens råd antog i mars ett förslag till direktiv om företags ansvar för deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Vi har analyserat förslaget här.

10 apr 2024

I den här analysen förklarar Sara Magnéli hur klimatanpassade avtal kan användas som ett centralt verktyg i klimatomställningen.

9 apr 2024