Manuela Harge

Rådgivare, jurist

Manuela Harge är jurist och rådgivare inom dataskydd på JP Infonet. Manuela har tidigare arbetat inom offentlig förvaltning och hart god kännedom om det offentliga uppdraget inom framförallt kommunal verksamhet. Hon har även arbetat med juridisk rådgivning och processföring på byrå, och då främst fördjupat sig inom dataskydd, förvaltningsrätt och EU-rätt. Utöver uppdragen som dataskyddsombud och rådgivare inom dataskyddsgruppen på JP Infonet så föreläser och utbildar Manuela inom både dataskydd och på det förvaltningsrättsliga området. Manuela har ett stort intresse för rättighetsfrågor och behärskar tack vare sin internationella bakgrund, förutom svenska och engelska, även flytande portugisiska.

Manuela är för närvarande föräldraledig.

Kontakt 

E-postmanuela.harge@jpinfonet.se
Telefon: 08 - 120 990 42
Mobil: 076 - 942 77 53