Fannie Finnved

Jurist

Fannie Finnved är jurist och har tidigare varit redaktör för JP Miljönet.