Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Nu införs legitimation för kuratorer

Den 1 juli 2019 införs nya regler om att kuratorer i hälso- och sjukvården ska få en legitimerad yrkestitel.

25 apr 2019

Åtgärdspaket för trygga HVB och särskilda ungdomshem

Regeringen har beslutat om ett åtgärdspaket för trygga HVB och särskilda ungdomshem.

25 apr 2019

Samverkan mellan kommun och landsting gällande utskrivning från sjukhus ska bli bättre

SKL får även i år 12 miljoner kronor för att stödja processen vid utskrivning från sjukhus.

24 apr 2019

Användningen av narkotika ökar

Användningen av narkotika i Sverige har ökat under 2000-talet och är mer geografiskt spridd.

23 apr 2019

Att bekräfta faderskap bör bli enklare

Riksdagen tycker att det bör bli enklare för nyblivna ogifta föräldrar att bekräfta vem som är pappa till barnet.

16 apr 2019

Nytt lagförslag om omhändertagandet av barn utan hemvist i Sverige

I dag är rättsläget oklart och regeringen föreslår därför ett nytt lagförslag - läs om förslaget här!

15 apr 2019

Personer med både psykisk ohälsa och beroendesjukdom bör samlas hos en huvudman

Socialutskottet tycker att regeringen ska utreda vårdansvaret för personer som lider av både psykisk ohälsa och beroendesjukdom.

12 apr 2019

Regeringen bör skärpa straffen för sexualbrott

Exempelvis bör minimistraffet för våldtäkt höjas till fängelse i tre år, anser justitieutskottet.

10 apr 2019

”Facket involveras för sent i utveckling gällande automatisering inom socialtjänsten”

Läs vår intervju med Michael Karlsson, 2:a vice ordförande hos fackförbundet Vision, om försörjningsstöd här.

10 apr 2019

Trångboddhet inte negativt för vare sig hälsa eller skolresultat

Trångboddheten ökar successivt i Sverige, men det finns inga tecken på att detta ökar risken för ohälsa och dåliga skolresultat.

5 apr 2019

Ungdomars spel om pengar har minskat under hela 2000-talet

Nedgången syns både bland pojkar och flickor i såväl årskurs 9 som i gymnasiets år 2.

5 apr 2019

Socialsekreterare tittade i sin sambos före detta sambos journaler – döms för dataintrång

En socialsekreterare har gjort sig skyldig till dataintrång efter att ha läst journaler som gällde flera personer hon kände - läs mer här!

4 apr 2019

Är automatiserat beslutsfattande inom socialtjänsten förenligt med GDPR?

Här benar vi ut vad den nya lagstiftningen egentligen säger.

19 mar 2019

Samverkan mellan SiS och socialtjänsten verkar ge snabbare målgruppsbedömningar

Sedan årsskiftet pågår ett pilotförsök för kvalificerad målgruppsbedömning av ungdomar på akutavdelning inom SiS. Det första intrycket av försöket är positivt. 

13 mar 2019

Utrustningen du behöver för en kurs hos JP Utbildning – vi har hela listan!

Vad behöver du ha med dig för en dag på kurs? 

11 mar 2019

Brister i vård och omsorg 2018

IVO konstaterar att personcentrering och samordning brister i sin årliga rapport.

7 mar 2019

Kommunikationshinder försvårar handläggningen av LSS-insatser för barn

Barnets bästa tillvaratas inte i tillräcklig utsträckning vid handläggning av insatser enligt LSS till barn.

27 feb 2019

Försäkrad har rätt till assistansersättning trots avsaknad av tillstånd hos anordnare

En dom från HFD fastslår att rätt till assistans gäller även om anordnaren saknar tillstånd - läs mer här!

25 feb 2019

Fortsatt stora skillnader gällande vård av äldre

Det är stor skillnad av vård och omsorg av äldre i våra kommuner - läs om skillnaderna här!

25 feb 2019

Förslag på ny vårdform för placerade barn för en mer jämlik vård

Socialstyrelsen föreslår en ny typ av integrerad vård för barn och ungdomar med de största vårdbehoven.

25 feb 2019

Gå till sida: 6, 7, 8, 9, 10 (denna sida), 11, 12, 13, 14,