Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Stöd till adopterade som söker sitt ursprung

MFoF har fått i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt om stöd till adopterade i samband med ursprungssökning.

22 jan 2020

Fler barn och unga vuxna får vård för psykisk ohälsa

Antalet barn och unga vuxna som behandlas för depression och ångestsyndrom ökar.

20 jan 2020

Vad brister i kommuners arbete med våldsutsatta barn?

IVO har granskat 13 kommuners arbete med barn som blivit utsatta för våld i nära relationer.

20 jan 2020

När får en socialnämnd avstå från att kommunicera?

En av våra jurister svarar på frågan - ta del av svaret här.

9 dec 2019

Tillsynen av vård och omsorg av IVO brister

Riksrevisionen har granskat IVO och konstaterar att de ännu inte fullt ut har levt upp till förväntningarna.

6 dec 2019

Varannan svensk kommun är oförberedd på att barnkonventionen blir lag

Nästan varannan svensk kommun saknar en strategi för hur man ska implementera barnkonventionen.

3 dec 2019

Behov av ökad kunskap om ätstörningar

I en rapport om vård av ätstörningar presenterar Socialstyrelsen det aktuella kunskapsläget hos hälso- och sjukvården.

12 nov 2019

Checklista: de olika stegen i en biståndsbedömning

Vad behöver du tänka på när du utreder en ansökan inom socialtjänsten som rör äldreomsorgen?

12 nov 2019

Riksnormen för försörjningsstöd 2020

Riksnormen för 2020 är nu beslutad och samtliga poster har räknats upp med 1,9 % jämfört med riksnormen för 2019.

12 nov 2019

Om kommuner kan agera leverantörer åt Arbetsförmedlingen ska utredas

En utredning ska analysera och bedöma rättsläget kring frågan om kommunerna kan agera leverantör åt Arbetsförmedlingen.

12 nov 2019

Vilka insatser kan funktionshindrade få enligt socialtjänstlagen?

Ta del av exempel på insatser som de flesta kommuner erbjuder.

15 okt 2019

Färre fick bistånd 2018

För fjärde året i rad minskar antalet biståndshushåll, visar Socialstyrelsens statistik.

15 okt 2019

Inspektioner har lett till bättre arbetsmiljö för socialsekreterare

Arbetsmiljöverket har genomfört tillsyn på arbetsplatser för socialsekreterare och det ser ut att ha bidragit till en förbättrad arbetsmiljö.

8 okt 2019

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Till den fasta omsorgskontakten ska en äldre person kunna vända sig för att få stöd och svar på frågor.

17 sep 2019

Vårt deltagande på Socialchefsdagarna 2019

JP Infonet är som vanligt stolt sponsor och kommer finnas på plats under mässan.

12 sep 2019

Barn med pappa i Belgien behöver inte flytta tillbaka

En belgisk man ansökte om att hans barn skulle flytta tillbaka till honom efter att mamman och barnet flyttat till Sverige.

12 sep 2019

Barn som far illa – vad innebär anmälningsplikten?

Vissa personer som i sin yrkesroll misstänker eller får reda på att ett barn far illa är skyldiga att genast anmäla det till socialtjänsten.

12 sep 2019

Kamerabevakning i arbetslivet

Det är viktigt att arbetsgivaren i förväg har beaktat reglerna i GDPR och säkerställt att kamerabevakningen kan genomföras på ett lagligt sätt.

11 sep 2019

Utökad föräldrapenning

Sedan den 1 juli likställs en förälders sambo med en förälder när det gäller uttag av föräldrapenning.

10 jul 2019

Stor oro bland kommunerna för sämre stöd till arbetssökande

En enkät från SKL kartlägger cheferna för kommunernas arbetsmarknadsenheter syn på förändringarna av arbetsmarknadspolitiken.

27 jun 2019

5 , 6 , 7 , 8 , 9 (denna sida) , 10 , 11 , 12 , 13 ,