Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Hur kan säkra besök på äldreboenden gå till?

De allmänna råden om undantag från besöksförbudet på äldreboenden har uppdaterats för att understryka vikten av att värna sociala kontakter och planera för säkra besök.

Socialstyrelsen rekommenderar att äldreboenden i första hand tar emot besök utomhus. Besök inne i verksamheten behöver vara mer strikt motiverade. En bedömning av om ett besök är möjligt behöver ta hänsyn till både den boendes behov av ett fysiskt besök och verksamhetens förmåga att genomföra det på ett säkert sätt. 

En nyhet i de allmänna råden är att symtomfria besökare som har antikroppar mot covid-19 kan medges undantag från besöksförbudet. Men verksamhetsansvarig behöver fortfarande göra en enskild bedömning som tar in fler faktorer för att säkerställa att besöket kan genomföras på ett säkert sätt. I de här fallen är det den som beslutar om undantaget som bedömer om antikroppstestet är tillförlitligt.

Två exempel på säkra fysiska besök

På äldreboendet Vickan i Onsala hjälper ungdomar från organisationen Ung Omsorg till med träffar utomhus. Ungdomarna har fått arbetskläder, visir och utbildning i basala hygienrutiner. De följer tydliga rutiner för att besöken ska vara så säkra som möjligt. Med ungdomarnas hjälp kan Vickan låta fler boende ta emot fysiska besök från närstående på ett säkert sätt.   

På ett demensboende i Falkenberg finns en flyttbar plexiglasmodul för säkra besök utomhus under tak. Här kan boende och anhöriga träffas och fika utan att riskera att någon smittas. Personalen vill gärna fortsätta med träffarna eftersom de märkt att de boende blir glada av möten med sina nära.

Publicerad 25 aug 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy