Lex Lilla hjärtat har blivit utredningsuppdrag

Regeringen anser att tryggheten för barn som placeras i tidig ålder eller under lång tid behöver stärkas. En särskild utredare får nu i uppdrag att utreda och lämna lagförslag på hur principen om barnets bästa kan stärkas i samband med bedömning av om vården enligt LVU ska upphöra. 

– Jag vill att principen om barnets bästa ska fungera på riktigt. Det handlar om att skärpa de lagar och regelverk som styr hur socialtjänsten och domstolarna arbetar. Därför tillsätter vi nu den här utredningen för att få till en Lex Lilla hjärtat, säger socialminister Lena Hallengren.

Insatser till barn och unga ska i första hand ges på frivillig väg med stöd av socialtjänstlagen. Om detta inte är möjligt kan lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) bli tillämplig. När vård med stöd av den lagstiftningen inte längre behövs ska socialnämnden besluta att vården ska upphöra.

Utredaren ska även se över om det finns ett behov av att tidigarelägga socialnämndens skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden samt om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att besluta att vårdnadshavare eller förälder inför umgänge och i samband med vårdens upphörande ska uppvisa resultat av drogtest. Utredaren får också i uppdrag att se över om det bör införas en skyldighet för socialnämnden att följa upp barns situation efter det att en placering har upphört. Utredaren börjar sitt arbete den 30 april 2020 och ska lämna sina lagförslag senast den 26 februari 2021.

Lär dig mer om placeringar av barn och unga i praktiken på vår webbsända kurs Socialtjänstens arbete med barn i familjehem. Kursen innefattar en grundläggande genomgång av regelverket i syfte att underlätta tillämpning av lagstiftningen. Kursen är högaktuell och kommer att beröra ”Lex Lilla hjärtat”.

Senast uppdaterad 13 maj 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området