Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Juristpaketet – ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister

Juristpaketet innehåller en rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material. Paketet är ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister.  

17 apr 2024

Högsta domstolen avgör fråga om alkoholförsäljning på internet

I sin dom klargör HD hur undantaget för privatinförsel i alkohollagen ska tolkas. Vår expert Jörgen Hettne är inte förvånad över domen, som han nu har analyserat.

6 okt 2023

Nya hårda regler för tobaksfria nikotinprodukter på gång

Den 29 mars 2021 la regeringen fram ett förslag till nya regler för tobaksfria nikotinprodukter genom SOU 2021:22. JP Infonets expert Katarina Ladenfors analyserar förslaget.

26 nov 2021

Föreningsfriheten begränsas – förslagen för oss mot en brytpunkt

De nya förslagen innebär långtgående inskränkningar i opinionsfriheterna skriver medierättsexpert Nils Funcke.

18 okt 2021

Filmen från Christchurch

HD har tagit ställning i fallet kring publiceringen av gärningsmannens film från attentatet mot en moské i Christchurch.

23 aug 2021

Finns ett verksamt klassikerskydd?

Jan Rosén analyserar Patent- och marknadsdomstolens avgörande med Svenska Akademien mot Nordfront.

17 maj 2021

Hot mot tjänsteman eller raplåt inom ramen för konstnärlig yttrandefrihet?

HD fann att raplåten ”Då ska hon skjutas” ryms inom ramen för den yttrandefrihet som får accepteras.

3 maj 2021

Arbetstagares rätt till uppfinningar

Vem har rätt till en arbetstagares uppfinning, arbetstagaren eller arbetsgivaren?

26 apr 2021

DSA – förslaget till ny EU-förordning om marknaden för digitala tjänster

Den 15 december 2020 lade EU-kommissionen fram ett förslag till en ny förordning om digitala förmedlingstjänster (DSA). Professor Jan Rosén analyserar här förslaget.

22 mar 2021

Frågor om ångerrätt vid distansavtal

Vilket belopp kan anses stå i proportion till omfattningen av de tjänster som tillhandahållits när konsumenten sagt upp avtalet under ångerfristen? Katarina Ladenfors analyserar EU-domstolens förhandsavgörande.

2 dec 2020

En svensk tiger-målet rundar principer i grundlagen

Aron Flam frias för sin tolkning av En svensk tiger med hänvisning till parodiundantaget. Men domen är problematisk enligt JP Infonets expert Nils Funcke.

29 okt 2020

Konsumentskyddsdirektivet på väg att implementeras i Sverige – får det avsedd effekt?

En särskild utredare ska ta ställning till hur EU:s nya konsumentskyddsdirektiv bör genomföras i svensk rätt – får det avsedd effekt? Advokat Daniel Tornberg analyserar frågan.

16 okt 2020

Tilläggsskydd för patent – ny praxis

PMÖD avslår överklagande om tilläggsskydd för patent avseende läkemedel och slår fast att möjligheterna att få tilläggsskydd ska vara begränsade.

10 mar 2020

Så ska reglerna för telefonförsäljning fungera

Enligt branschorganisationen Kontakta sker det årligen 202 till 360 miljoner telefonsamtal i försäljningssyfte

16 mar 2018

Konsumentombudsmannen överklagar Kissie-domen

Som rapporterats tidigare fann domstolen att flera inlägg i Kissies sociala medie-kanaler inte hade reklammarkerats på ett tillräckligt tydligt sätt. Nu har KO valt att överklaga domen. 

21 feb 2018

Skärpta straff för immaterialrättsintrång

Idag pågår en organiserad piratverksamhet på nätet som får stora konsekvenser för hela samhället. Därför har straffskalorna för dessa brott setts över och regeringen har mottagit en utredning med förslag på skärpta straff.

16 feb 2018

Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

Regeringen föreslår ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning i syfte att stärka konsumentskyddet.

6 feb 2018

Konsumentombudsmannens kommenterar angående domen mot bloggaren Kissie

I dagarna kom den dom från Patent- och marknadsdomstolen där bloggaren Kissie fälldes för otillåten marknadsföring i två av tre inlägg på sociala medier. Domen ses som vägledande då det är det första fallet av så kallad influencing marketing som tas upp i domstol.

2 feb 2018

"Sponsored post" är en tillräcklig reklammarkering i sociala medier

För första gången har nu svensk domstol prövat hur marknadsföringslagen ska tillämpas på reklam i sociala medier.

1 feb 2018

EU-domstolen: byt namn på sojamjölk och tofusmör

Ord som ”mjölk” och ”smör” får inte användas i marknadsföring eller försäljning av vegetabiliska produkter. Produkter som ”sojamjölk” och ”tofusmör” måste därför byta namn enligt EU-domstolen.

14 jul 2017

1 (denna sida) , 2 , 3 ,